Skip to content Skip to footer

Biblioteca Militară Națională

Biblioteca Militară Națională
Tip biblioteca
Biblioteci Specializate
Website
http://www.cmn.ro/Biblioteca-Militara-Nationala.html; www.facebook.com/pages/Biblioteca-Militara-Nationala
Cod ISIL
Director
Colonel (r) Ștefan-Liviu VIȘAN
Persoana de contact
Iolanda Paraschivescu, Șef Birou
Anul infiintarii
1860
Istoric
Biblioteca Militară Naţională este instituţie militară, cultural-ştiinţifică şi educaţională de interes naţional care aplică, în domeniul său de responsabilitate, strategia Ministerului Apărării Naţionale privind conceperea, organizarea şi gestionarea activităţii biblioteconomice în armată, asigurând cu predilecţie serviciile de informare şi documentare pentru toţi cei interesaţi de aria sa de patrimoniu. Păstrătoare a tradiţiilor de cultură scrisă acumulate de Armata Română începând cu anul 1860, instituţia contribuie, prin modalităţi specifice de acţiune, la realizarea politicii de transparenţă a Ministerului Apărării Naţionale, la gestionarea imaginii publice a armatei pe plan intern şi internaţional, precum şi la relaţionarea organismului militar românesc cu societatea civilă. Zi de referinţă în istoria îndelungată şi prestigioasă a Bibliotecii Militare Naţionale, 25 mai 1860 reprezintă data la care, prin Ordinul de zi pe toată Oastea, nr. 93, ministrul de război, colonelul, mai târziu generalul, Ioan Emanoil Florescu fixează o serie de măsuri care să confere un caracter profesional superior activităţii noii instituţii. Începând cu decembrie 1989, Biblioteca Militară Naţională, ca instituţie militară, cultural-ştiinţifică şi educaţională, şi-a regândit întreaga sa activitate, fiind elaborat un model strategic propriu, în deplin acord cu strategia Ministerului Apărării Naţionale cu privire la conceperea şi organizarea activităţii biblioteconomice în Armata României, aflată în plin proces de restructurare şi modernizare. Fondurile ei tradiţionale, păstrate – într-o anumită perioadă – aproape ilicit, conţin tezaurul gândirii militare româneşti al trecutelor vremi, găsindu-şi, în acest context, printr-o binevenită şi intensă consultare, o utilitate de netăgăduit. Acestor cărţi le însumăm astăzi importante volume ştiinţifice de referinţă ale gândirii militare mondiale, inclusiv principalele enciclopedii ale lumii (Universalis, Axis, Britannica, Americana etc. În prezent, Biblioteca Militară Naţională, parte a sistemului naţional de biblioteci şi, respectiv, a sistemului informaţional şi educaţional militar, îşi desfăşoară activitatea în subordinea Comandamentului Logistic Întrunit, având un rol cultural strategic, iar – ca principală atribuţie – constituirea, dezvoltarea, conservarea şi valorificarea fondului de cărţi, periodice şi informaţii documentare, precum şi a altor fonduri de interes pentru organismul militar. În acest scop, achiziţionează, organizează, prelucrează, stochează şi pune la dispoziţia utilizatorilor săi – din armată, precum şi din societatea civilă – materialele purtătoare de informaţii, împreună cu serviciile profesionale şi sociale adiţionale acestora. Instituţia este mandatată de Ministerul Apărării Naţionale şi confirmată de Ministerul Culturii ca membru titular al Comitetului Tehnic 229 (biblioteconomie, informare şi documentare) din cadrul Asociaţiei de Standardizare din România şi constituie depozitul legal pentru cartea cu tematica militară, indiferent de editor. În luna mai 2010, Bibliotecii Militare Naţionale i-a fost conferit, prin decret al Preşedintelui României, Ordinul Meritul Cultural, în grad de Mare Ofiţer, „cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţare, în semn de înaltă apreciere pentru prodigioasa activitate de păstrare şi valorificare a tradiţiilor militare româneşti din cultura scrisă, pentru profesionalismul dovedit de personalul acestei instituţii”, după ce, în luna iulie 2004, instituţiei îi fusese conferit acelaşi înalt Ordin, în grad de Comandor. Cu aceeaşi ocazie – împlinirea a 150 de ani de la înfiinţare – ministrul apărării naţionale, dorind a răsplăti meritele Bibliotecii Militare Naţionale, i-a acordat acesteia Emblema de Onoare a Armatei României. Din toate acestea decurge, implicit, pledoaria asupra necesităţii ca Biblioteca Militară Naţională, alături de celelalte instituţii similare din armată, să se modernizeze sub toate aspectele pe care le presupune eficientizarea procesului biblioteconomic, pentru a avea privilegiul de a se afla, cu autoritate, în pas cu cerinţele prezentului şi ale viitorului, în slujba ştiinţei şi culturii scrise, continuând aceleaşi deziderate ale începuturilor, actualizate însă, în mod obligatoriu, cu cerinţele timpului pe care îl trăim.
Informatii colectii
Total documente 225.541 u.b. Total documente – titluri 99.839 din care: – carte românească 76.599 – carte străină 19.182 – periodice românești 3.120 – periodice străine 788 – documente audio-video (CD, CDRom, vinil etc.) 150 Activități specifice desfășurate în/ de biblioteci: Cursuri de formare desfășurate în bibliotecă: 30 participanți; – Convocare cu bibliotecarii din Armata României Activități culturale desfășurate în bibliotecă: 40 participanți; Expoziții tematice: Ziua Națională a României; 25 Octombrie – Ziua Armatei României; Ziua drapelului național; Lansare carte: Bătălia de la Mărășești; Memorii de război; Frontul invizibil; Terorismul european etc. Salonul scriitorilor militari; Zilele Bucureștilor; Polemos, salonul de carte militară; Participarea bibliotecarilor la sesiuni de comunicări științifice/ simpozioane/ conferințe 20 participanți; Colocviile Polemos; Activitate editorială: Publicarea unor cărți din domeniile bibliologie și știința informării; Editarea unor publicații periodice specifice: Expres-Informația, Buletin de carte străină și Buletin de carte românească etc. Personal – total 20 – personal de specialitate 18 – personal cu normă întreagă 20
Adresa
B-dul Regina Elisabeta nr. 24, sector 5
Judet
Bucuresti
Telefon
021/314.78.01
Fax
021/314.04.71
Email
bibliotecamilitara@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Luni – Vineri: 08.00-18.00
Acces
Accesul și facilitățile bibliotecii CATALOAGE Catalog tradițional SERVICII Sală de lectură Numărul de locuri: 60 Împrumut interbibliotecar Servicii de fotocopiere Serviciu de referințe bibliografice Total calculatoare (PC) pentru utilizatori: 1 Utilizarea și utilizatorii bibliotecii Total utilizatori înscriși: 5.100 Acces pe baza permisului Tarife: nu se percep Împrumut individual: – număr documente eliberate: 220/zi – domenii solicitate: șltiință militară,istorie, istorie militară, management, drept, securitate, NATO, conflicte militare, literatură beletristică. Biblioteca Militară Naţională acordă statut de cititor următoarelor categorii de persoane: – cadre militare active din Ministerul Apărării Naţionale care îşi desfăşoară activitatea şi domiciliază în municipiul Bucureşti – cadre militare active, cu domiciliul în Bucureşti, care lucrează în localităţi limitrofe (cu aprobarea directorului instituţiei) – membri de familie ai cadrelor militare active (soţ sau soţie, copii peste vârsta de 14 ani), cu domiciliul în municipiul Bucureşti – cadre militare în rezervă şi în retragere (care au fost cadre active ale Ministerului Apărării Naţionale), membrii familiilor acestora, cu domiciliul în municipiul Bucureşti – personalul civil contractual din armată, cu domiciliul şi locul de muncă în municipiul Bucureşti – altor persoane, din afara armatei, preocupate de aria de patrimoniu a Bibliotecii Militare Naţionale (cu aprobarea directorului instituţiei) Proiecte și acțiuni în derulare 1.Ordin de chemare la lectură(împreună cu Editura Militară, Societatea Scriitorilor Militari şi Cercul Militar Naţional) 2.Personalităţi culturale, ştiinţifice şi politice. Evenimente. Aniversări. Comemorări (în colaborare cu Cercul Militar Naţional, Editura Militară, Grupul editorial ALL, Grupul editorial TRITONIC) 3.Evenimente literare şi editoriale (în colaborare cu Editura Militară, Prior Media Group S.R.L., Grupurile editoriale ALL şi TRITONIC). Programul cuprinde lansări de carte, vitrine ale cărţii, întâlniri cu cititori şi editori, întâlniri cu autori, promovarea lucrărilor de carte tipărite sub egida Societăţii Scriitorilor Militari şi Editurii Militare etc. 3.1.Strada ficţiunii (în colaborare cu Editura Alffa) 3.2.Biografii celebre (în colaborare cu edituri din cadrul Grupurilor editoriale ALL şi, respectiv, TRITONIC) 4.Editări – Tipărituri(editarea şi tipărirea publicaţiilor proprii, „Expres-Informaţia” şi „Buletin de carte străină”, precum şi a unor lucrări de carte menite să sprijine activitatea bibliotecilor din Armata României ori să popularizeze colecţiile de carte ale instituţiei) 5.Completarea colecţiilor de carte şi publicaţii periodice româneşti şi străine (studierea ofertelor de carte şi publicaţii periodice, comenzi către edituri sau instituţii specializate în importul de carte şi publicaţii periodice, în limitele resurselor financiare repartizate anual) 6.Memoria Bibliotecii Militare Naţionale (serie de audiobook-uri, dedicate creaţiei literare a unor oameni de cultură care au servit sau servesc Armata României), în colaborare cu Societatea Scriitorilor Militari, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naţionale Total personal: 20 din care: – personal de specialitate: 18 – personal cu normă întreagă: 20
Pagină Facebook/Blog
NULL