Skip to content Skip to footer

Biblioteca Metropolitană Bucureşti

Biblioteca Metropolitană Bucureşti
Tip biblioteca
Biblioteci Municipale
Website
www.bibmet.ro
Cod ISIL
RO-B-0140
Director
Ramona-Ioana Mezei
Persoana de contact
Marilena Chiriță, Șef Birou Formare profesională. Metodologic – marilena.chirita@bibmet.ro; formare@bibmet.ro;
Anul infiintarii
1831
Istoric
1 iulie 1831, se înfiinţează Biblioteca Publică a Colegiului Sfîntul Sava, conform Constituţiei ţării, art. 63, pct. 13, (supranumită Regulamentul Organic). Anual se alocă suma de 350.000 lei pentru ţinerea şcolilor publice în Capitală şi în celelalte oraşe ale Principatului, a Tipografiei, a Bibliotecii. (Regulamentul Organic, Bucureşti, 1832, p. 25); În anul 1833, se promulgă legea Regulamentul şcolilor, devenită anexa nr. IV a Constituţiei. În patru articole distincte sunt menţionate condiţiile speciale privitoare la înfiinţarea bibliotecilor publice: Art. 246. Pentru a se întocmi pe nesimţite o bibliotecă în Colegiul din Sfântul Sava, şi alta în şcoala din Craiova, se va întrebuinţa o sumă de lei 5.000 pe an, pentru cumpărarea cărţilor, iar acum se vor aduna în Biblioteca Naţională din Bucureşti în Colegiul Sf. Sava cărţile manuscriselor ce se vor afla împărţite la felurite locuri publice, precum Mitropolia, Episcopiile, Mînăstirile şi altele; Art. 247. Se va face încă o rînduială ca autorul sau editorul ce va publica vreo carte în Principatul Ţării Româneşti să fie dator să dea cinci exemplare pentru Biblioteca şcolii din Bucureşti şi trei exemplare pentru Biblioteca şcolii din Craiova; Art. 248. Redactorii gazetelor şi altor lucrări periodice vor da numai câte un exemplar la fiecare din aceste biblioteci; Art. 249. Unul din profesori va împlini slujba de bibliotecar şi pentru aceasta i se va da un om de ajutor. (Regulamentul şcolilor, în Buletin. Gazetă oficială, II, 1883, nr. 45, 18 septembrie, p. 234.) Conform cu legea Regulamentul şcolar, art. 247 intră în vigoare aproape concomitent, în 1833, legea Regulamentul cenzurii. Această lege reprezintă prima reglementare românească în domeniul cenzurii şi, totodată, primul act normativ privitor la dezvoltarea colecţiilor în bibliotecile publice. (Buletin. Gazeta Administrativă, II, 1833, Supliment extraordinar, nr. 1, p. 21–23); * Fondul de carte, aproximativ 8.000 de volume, provine din patrimoniul Bibliotecii Mitropoliei Bucureşti. Regăsim, totodată, cărţi din Biblioteca Academiei Domneşti a Sf. Sava îmbogăţită de-a lungul timpului cu lucrări de către stolnicul Constantin Cantacuzino, patriarhul Hrisant al Ierusalimului, Domnii Constantin Brîncoveanu, Nicolae şi Constantin Mavrocordat; Organizarea şi catalogarea publicaţiilor s-au făcut pe limbi, iar în cadrul fiecărei grupe lingvistice sistematic, pe domenii, folosind, în parte, clasificarea bibliografului francez Jacques Charles Brunet. Primul catalog al bibliotecii a fost tipărit, în două volume, în anii 1846 şi 1847, prin îngrijirea profesorului – bibliotecar, Iosif Genilie. Manuscrisele şi tipăriturile în limba română, aproximativ 600 de titluri, cuprinse în Catalog, conferă acestora şi valenţa de primă bibliografie naţională sistematică; Fondul de cărţi transferate s-a îmbogăţit prin mai multe donaţii. Presa vremii, îndeosebi Muzeul Naţional din 5 august 1836, relatează că biblioteca care acum se aşază în Colegiul Sf. Sava dobândeşte simţitoare daruri; 5 octombrie 1836, Eforia Şcoalelor a elaborat şi a pus în aplicare primul Regulament de organizare şi funcţionare al unei biblioteci publice româneşti. Potrivit acestui act normativ, Biblioteca Sf. Sava urma să fie deschisă publicului 5 ore zilnic, iar custodele era însărcinat a şedea în sala de citit a bibliotecii nelipsit în toate aceste ceasuri, priveghind a păzi liniştea şi buna orânduială între cititori, a le da îndată cărţile, ce vor cere şi a le aşeza iarăşi la locul lor; 1836, sunt numiţi de către Eforia Şcoalelor, directorul bibliotecii, Gheorghe Ioanid, profesor de limba greacă la Colegiul Sf. Sava, şi custodele-bibliotecar Nicolae Nenovici, înlocuit ulterior în anul 1843, pentru că nu se îndeamnă a se acomoda cu regulile întocmite; 8 iunie 1838, deschiderea oficială pentru cititori ai Bibliotecii Publice a Colegiului Sîntul Sava. (România, I, 1838, p. 537); 1840, Eforia Şcoalelor suplimentează personalul Bibliotecii publice Sf. Sava cu un post de custode; 1840, se înfiinţează reţeaua bibliotecilor publice judeţene, potrivit solicitării Ministerului de Interne (Vornicia din Lăuntru) către prefecţii de judeţe care au îndatorirea de a organiza biblioteci în fiecare oraş reşedinţă de judeţ; 1845 şi 1846, sunt publicate cele două volume ale Catalogului Bibliotecii Sf. Sava, prima lucrare bibliografică românească de importanţă deosebită; 11 iunie 1848, izbucneşte revoluţia în Bucureşti şi activitatea bibliotecii se întrerupe pînă în anul 1849; 1849–1859, problemele deosebite sunt generate de condiţiile improprii: lipsa de spaţiu pentru depozitarea publicaţiilor şi necesitatea reparării imobilului bibliotecii; 1862, este promulgată Legea presei. Se hotărăşte depunerea a patru exemplare la Ministerul Instrucţiunii Publice şi a 2 exemplare la fiecare Prefectură judeţeană, cu scopul: Spre constatarea dreptului de proprietate garantată autorilor de scrieri şi publicaţii literare şi artistice se va ţine un registru special la Ministerul Instrucţiunii Publice…, iar autorii primesc odată cu depunerea operelor un extras din registru. În completarea acestor dispoziţii, în 1864, legea Regulamentul pentru bibliotecile publice, art. 11, stipulează: Bibliotecile centrale primesc depozitele de cărţi, ziare, etc., datorate de autori şi editori după Legea presei. În felul acesta, depozitul legal are caracter de cenzură, de dezvoltare a colecţiilor publice de bibliotecă şi de garant al proprietăţii intelectuale; 1864, 23 octombrie, este promovată prima lege românească specifică pentru biblioteci, cunoscută sub denumirea Regulamentul bibliotecilor publice. Acest act normativ este contemporan cu întreaga dezvoltare biblioteconomică europeană: În anul 1850, este promulgată în Anglia, Legea pentru bibliotecile publice, (Public Libraries Act) prin care se asigura gratuitatea serviciului de lectură publică; 1885, este promulgată Legea imprimatelor, mai exact, Legea pentru obligaţiile atelierelor de arte grafice faţă de Biblioteca Academiei Române, Fundaţia Universitară Carol I din Bucureşti şi de Biblioteca Centrală din Iaşi, după votarea în Senat, în 6 iunie 1881, şi în Camera Deputaţilor, în 20 martie 1885 se stipulează trimiterea a 3 exemplare la Biblioteca Academiei Române şi Biblioteca Centrală din Iaşi, precum şi a 2 exemplare la Biblioteca Fundaţiei Carol I; 1904, 14 martie, apare Legea imprimatelor şi regulamentul de aplicare ce modifică numărul de exemplare obligatorii, anume 2 exemplare pentru Academia Română şi Biblioteca Centrală Iaşi, precum şi 1 exemplar pentru Fundaţia Carol I; 1922, 27 noiembrie, se completează legea anterioară a depozitului legal, în sensul trimiterii a cîte 2 exemplare Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Universităţilor din Iaşi, Cluj, Cernăuţi, Bibliotecii Ateneului Român şi Bibliotecii din Chişinău, precum şi cîte 1 exemplar Bibliotecii Fundaţiei Universitare Carol I, Asociaţiunii pentru literatură şi cultura poporului român din Sibiu, Fundaţia culturală Principele Carol şi Societatea Vrancea; 1935, Primăria Municipiului Bucureşti reînfiinţează Biblioteca Municipiului Bucureşti, instituţie care funcţionează până în prezent. 1949-1957, Biblioteca Centrală Bucureşti şi, ulterior, între 1957 – 1968, Biblioteca Orăşenească Mihail Sadoveanu, a jucat rolul de coordonator metodologic pentru bibliotecile raionale din municipiul Bucureşti; 1969-2002, Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu, ulterior, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, după reorganizarea administrativă a Bucureştilor a centralizat principalele servicii, bibliotecile raionale devenind filiale ale Bibliotecii Municipale.
Informatii colectii
Adresa
010354, Str. Tache Ionescu, nr. 4, sectorul 1
Judet
Bucuresti
Telefon
021/316.83.00 / 03 / 04 / 05
Fax
021/316.36.25
Email
biblioteca@bibmet.ro
Filiale
Filiale BibMet Biblioteca Metropolitană București are 31 de filiale răspândite în București. SECTOR 1 Filiala ”Dimitrie Bolintineanu” Adresă: 012357, Bd. Bucureștii Noi, Nr. 105 Telefon: 021 539.65.17 Mobil: 077.2002.361 Email: bolintineanu@bibmet.ro facebook: https://www.facebook.com/Biblioteca.Dimitrie.Bolintineanu/ Program de funcţionare: Luni, Sâmbătă: 10.00-18.00 Marți – Vineri: 8.00-20.00 Duminică: închis Șef Serviciu Serviciul Filiale sector 1 dragos.virsescu @ bibmet.ro; Filiala ”Ion Creangă” Adresă: 010384, Str. Christian Tell, Nr. 10 Telefon:021.539.65.47 Mobil: 077.2002.362 Email: creanga@bibmet.ro Facebook: https://www.facebook.com/ioncreanga.biblioteca Program de funcţionare: Luni, Sâmbătă: 10.00-18.00 Marți – Vineri: 8.00-20.00 Duminică: închis Filiala ”Petre Ispirescu” Adresă: Str. Făurei, Nr. 1, Bl. P11, Parter, Sector 1 Telefon: 021 539.65.31 Mobil: 077.2002.363 Email: ispirescu@bibmet.ro Facebook: https://www.facebook.com/ispirescu/ Program de funcţionare: Luni – Miercuri: 12.00-20.00 Joi, Vineri: 8.00-16.00 Sâmbătă, Duminică: închis Filiala ”Mihail Sadoveanu” Adresă: 010354, Str. Tache Ionescu 4, Sector 1 Telefon: 4021 316.83.01 Email: sadoveanu@bibmet.ro Facebook: https://www.facebook.com/BibliotecaMetropolitanaBucuresti Program de funcţionare: Luni, Sâmbătă 10.00-18.00 Marți – Vineri 8.00-20.00 Duminica: închis Filiala ”Marin Preda” Adresă: Str. Ştirbei Vodă, Nr. 168, Sectorul 1 Telefon: 021.539.65.18 Mobil: 077.2002.365 Email: preda@bibmet.ro Facebook: https://www.facebook.com/biblioteca.marinpreda/ Program de funcţionare: Luni, Sâmbătă: 10.00-18.00 Marți – Vineri: 8.00-20.00 Duminica: închis Filiala ”Ioan Slavici” Adresă: Str. Radu Beller, Nr. 26, Sector 1 Telefon: 021.539.65.06 Mobil: 077.2002.366 Email: slavici@bibmet.ro Facebook: https://www.facebook.com/biblioteca.ioan.slavici/ Program de funcţionare: Luni, Sîmbătă: 10.00-18.00 Marți – Vineri 8.00-20.00 Duminica: închis Filiala ”Biblioteca Grivița” Adresă: 011072, Calea Griviței, 192, Sector 1 Telefon: 0215396534 Mobil: 077.2002.364 Email: grivita@bibmet.ro Program de funcţionare: Luni, Sâmbătă: 10.00-18.00 Marți – Vineri: 8.00-20.00 Duminică: închis Șef Serviciu Serviciul Filiale sector 1 dragos.virsescu @ bibmet.ro SECTOR 2 Șef serviciu Serviciul Filiale sector 2-6 marilena.talos @ bibmet.ro Filiala ”Lucian Blaga” Adresă: Şos. Mihai Bravu (Piaţa Iancului), Nr. 116, Bl. D5, Sector 2 Telefon: 021/252.35.5 Email: lbl_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Miercuri 12.00-19.00 Joi – Vineri 9.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”Biblioteca sonoră pentru nevăzători şi ambliopi” Adresă: Şos. Mihai Bravu, Nr. 116, Bl. D5, Sector 2 Telefon: 021/252.35.59 Email: bsna_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Miercuri 12.00-19.00 Joi – Vineri 9.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”Dimitrie Cantemir” Adresă: Strada Viitorului, Nr. 52, Sector 2 Telefon: 021/210.19.85 Email: cd_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Miercuri 12.00-19.00 Joi – Vineri 9.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”Panait Istrati” Adresă: Şos. Andronache, Nr. 53, Sector 2 Telefon: 021/241.21.77 Email: pi_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Vineri 9.00-16.00 Sâmbătă, Duminică, Sărbători legale Închis Filiala ”Constantin Negruzzi” Adresă: Şos. Pantelimon, Nr. 239, Bl. 62, Sector 2 Telefon: 021/255.35.20 Email: cn_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Miercuri 12.00-19.00 Joi – Vineri 9.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”Alexandru Odobescu” Adresă: Str. Oborul Nou, Nr. 13, Bl. P 10, Sector 2 Telefon: 021/252.76.93 Email: ao_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Miercuri 12.00-19.00 Joi – Vineri 9.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Șef Birou Filiale sector 2 adriana.pana @ bibmet.ro SECTOR 3 Filiala ”Ion Neculce” Adresă: 031535, Str. Dristorului, Nr. 97-119, Bl. 63, Sc. 3, Parter, Sector 3 Telefon: 021 539.65.20 Mobil: 077.2002.373 Email: neculce@bibmet.ro Facebook: https://www.facebook.com/Biblioteca-Ion-Neculce-712786445410836 Program de funcţionare: Luni-Miercuri 12.00-20.00 Joi – Vineri 8.00-16.00 Sâmbăta, Duminica: închis Filiala ”B. P. Hasdeu” Adresă: Str. Traian, Nr. 2, Sector 3 Telefon: 021 539.65.23 Mobil: 077.2002.375 Email: hasdeu@bibmet.ro https://www.facebook.com/Biblioteca-Bogdan-Petriceicu-Hasdeu-281519508691993 Program de funcţionare: Luni, sâmbătă: 10:00 — 18:00 Marți – vineri: 8:00 — 20:00 Duminică: închis Filiala ”Liviu Rebreanu” Adresă: 030505, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Nr. 13, Bl. G1 Telefon: 021 539.65.27 Mobil: 077.2002.376 Email: rebreanu@bibmet.ro Facebook: https://www.facebook.com/Biblioteca-Liviu-Rebreanu-382524738554048 Program de funcţionare: Luni, Sâmbătă: 10.00-18.00 Marți – Vineri 8.00-20.00 Duminica: închis Filiala ”Pantelimon Halippa” Adresă: Str. Colţei, Nr. 27, Sector 3 Telefon: 021/310.39.15 Email: ph_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Vineri 8.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”Mediateca George Enescu” Adresă: B-dul Octavian Goga, nr. 6, Bl. M25 (parter-intrarea prin spatele blocului). Telefon: 021/320.10.32 Email: ge_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Miercuri 12.00-19.00 Joi – Vineri 9.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”Emil Gârleanu” Adresă: 030982, B-dul Octavian Goga nr.6, Bl.M25, Sector 3 Telefon: 021 539.65.22 Mobil: 077.2002.374 Email: garleanu@bibmet.ro Facebook: https://www.facebook.com/biblioteca.emilgarleanu Program de funcţionare: Luni, Sâmbătă: 10.00 – 18.00 Marți -Vineri: 8.00 – 20.00 Duminica: închis Filiala ”I. H. Rădulescu” Adresă: Str. Traian, Nr. 2, Sector 3 Telefon: 021/320.08.86 Email: ihr_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-joi 11.00-18.00 Vineri 10.00-16.00 Sâmbătă 9.00-13.00 Șef Birou Filiale sector 3 liliana.radu @ bibmet.ro SECTOR 4 Filiala ”Nicolae Bălcescu” Adresă: Şos. Giurgiului, Nr. 86, Sector 4 Telefon: 021/450.24.80 Email: nb_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Miercuri 12.00-19.00 Joi – Vineri 9.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”Otilia Cazimir” Adresă: Str. Turnul Măgurele, Nr. 19, Bl. S1, Parter, Sector 4 Telefon: 021/460.31.30 Email: oc_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Vineri 10.00-17.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”George Coşbuc” Adresă: Str. Radului, Nr. 40, Sector 4 Telefon: 021/634.57.55 Email: gc_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Miercuri 12.00-19.00 Joi – Vineri 9.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”Nicolae Iorga” Adresă: Str. Bosianu, Nr. 10, Sector 4 Telefon: 021/337.37.61 Email: in_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Vineri 9.00-16.00 Filiala ”Alexandru Macedonski” Adresă: Str. Turnu Măgurele, Nr. 13, Bl. S2, Sector 4 Telefon: 021/460.29.38 Email: mail_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Miercuri 12.00-19.00 Joi – Vineri 9.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”Ienăchiţă Văcărescu” Adresă: Str. Bosianu, Nr. 10, Sector 4 Telefon: 021/337.37.61 Email: vi_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Vineri 9.00-19.00 Sâmbătă 9.00-13.00 Duminica, Sărbători legale Închis Șef Birou Filiale sector 4 oana.sava @ bibmet.ro SECTOR 5 Filiala ”Vasile Alecsandri” Adresă: Calea Ferentari, Nr. 72, Sector 5 Telefon: 021/423.33.26 Email: va_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Vineri 8.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”Gheorghe Şincai” Adresă: Prelungirea Ferentari, Nr. 5, Sector 5 Telefon: 021/450.05.83 Email: gs_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Vineri 9.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”Elena Farago” Adresă: Str. Măgurei, Nr. 1-5, Sector 5 Telefon: 021/450.19.85 Email: ef_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Vineri 10.00-17.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”George Călinescu” Adresă: Strada Gura Lotrului nr. 5, Sector 5 Telefon: 021/777 08 72 Email: gcc_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Vineri 10.00-17.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Șef Birou Filiale sector 5 gina.roman @ bibmet.ro SECTOR 6 Filiala ”Mihai Eminescu” Adresă: Aleea Valea Prahovei, Nr. 3, Bl. 8 S 14, Parter, Sector 6 Telefon: 021/413.50.50 Email: me_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Vineri 9.00-19.00 Sâmbătă 9.00-13.00 Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”Nicolae Labiş” Adresă: Str. Braşov, Nr. 14, Bl. 2 S 14, Parter, Sector 6 Telefon: 021/413.33.45 Email: ln_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Miercuri 12.00-19.00 Joi – Vineri 9.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”Gheorghe Lazăr” Adresă: Str. Dealul Ţugulea, Nr. 12, Bl. 8C, Sc. 1, Sector 6 Telefon: 021/430.56.77 Email: gl_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Miercuri 12.00-19.00 Joi – Vineri 9.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”Nichita Stănescu” Adresă: Calea Crângaşi, Nr. 19, Bl. 11B, Sector 6 Telefon: 021/637.03.77 Email: ns_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni-Miercuri 12.00-19.00 Joi – Vineri 9.00-16.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Filiala ”George Topîrceanu” Adresă: Str. Veteranilor, Nr. 7-9, Bloc 6, Parter, Sector 6 Telefon: 021/430.27.96 Email: gt_bmb@yahoo.com Program de funcţionare: Luni- Vineri 10.00-17.00 Sâmbăta, Duminica, Sărbători legale Închis Șef Birou Filiale sector 6 delia.boian @ bibmet.ro
Program functionare
Luni – joi: 9.00 – 15.00 Vineri: 9.00 – 13.00 Bibliotecile filiale cu un singur schimb. Program pentru utilizatori: Luni – miercuri: 12.00 – 19.00 Joi – vineri: 10.00 – 16.00 Bibliotecile filiale cu două schimburi. Program pentru utilizatori: Luni – vineri: 9.00 – 19.00 Sâmbătă: 9.00 – 13.00
Acces
Servicii: – împrumut la domiciliu – acces liber la raft – acces la internet – consultare documente la sala de lectură
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/BibliotecaMetropolitanaBucuresti