Skip to content Skip to footer

Biblioteca Liceului „Udriște Năsturel”

Biblioteca Liceului „Udriște Năsturel”
Tip biblioteca
Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Anul infiintarii
1963
Istoric
Liceul a luat fiinţă în anul 1963, ca liceu teoretic cu clasele I-XI, iar din 1964, cu clasele I-XII, având titulatura de „Şcoala Medie”. În anul 1966, unitatea şcolară a primit numele de Liceul teoretic „Mihail Sadoveanu”. Ca liceu teoretic a funcţionat cu clasele I-XII până în 1977 când a devenit liceu agroindustrial cu clasele IX-XII, iar în ianuarie 1990 a redevenit liceu teoretic. În anul 1994 primeşte denumirea cărturarului umanist Udrişte Năsturel, iar în anul 2001 Şcoala generală cu clasele I-VIII se comasează cu Liceul „Udrişte Năsturel” , funcţionând ca Liceu teoretic cu clasele I-XII. Anul 2005 este anul transformării în Grup Şcolar având şi Şcoala de Arte şi Meserii. In anul 2011 se revine la titulatura de liceu, titulatura pastrata pana în prezent – LICEUL „UDRIȘTE NĂSTUREL„, COMUNA HOTARELE, JUDETUL GIURGIU.
Informatii colectii
Fondul documentar al bilbiotecii acoperă nevoile de informare și documentare ale utilizatorilor (elevi și profesori).
Adresa
Hotarele
Judet
Giurgiu
Telefon
0246/247.205
Fax
0246/247.205
Email
primariahotarele@gmail.com
Filiale
Program functionare
Acces
Servicii: – împrumut la domiciliu – acces la internet – acces liber la raft – consultare documente la sala de lectură
Pagină Facebook/Blog