Skip to content Skip to footer

Biblioteca Liceului Teoretic ”Ioan Buteanu”

Biblioteca Liceului Teoretic ”Ioan Buteanu”
Tip biblioteca
Biblioteci Școlare “CDI”
Website
ro-ro.facebook.com/IoanButeanu
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Tîrziu Onorica
Anul infiintarii
1961
Istoric
Biblioteca Liceului Teoretic „Ioan Buteanu”funcționează sub patronajul direct al Liceului Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare, având statutul de bibliotecă școlară. Prin întreaga sa activitate, biblioteca Liceului Teoretic „Ioan Buteanu”Șomcuta Mare este parte integrantă esențială a acestei instituții, care participă la procesul de instruire, formare și educație a elevilor, pe niveluri de studii. Existența și dezvoltarea bibliotecii este strâns legată de evoluția învățământului din Șomcuta Mare. Înființat în anul 1956, liceul din Șomcuta Mare a avut mai multe denumiri de-a lungul existenței sale, astfel: 1956-1961 Școala Medie Mixtă Șomcuta Mare 1961-1965 Școala Medie Șomcuta Mare 1965-1976 Liceul de Cultură Generală Șomcuta Mare 1976-1983 Liceul Industrial Șomcuta Mare 1983-1991 Liceul Agroindustrial Șomcuta Mare 1991-1998 Grup Școlar Agricol Șomcuta Mare 1998-2009 Grup Școlar „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare Din anul 2009 până în prezent instituția poartă denumirea de Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare. Biblioteca școlii a fost înființată în anul 1961. În acest an au fost înregistrate primele publicații în documentele bibliotecii. Inițial biblioteca funcționa la etajul II al clădirii liceului, urmând ca din anul 1977 să fie mutată la parter. La sfârșitul anului 1965 în bibliotecă existau 3460 de volume. În prezent există 20654 volume de bibliotecă. Din anul 2006 biblioteca a fost transformată în CDI, beneficiind de două săli: un spațiu CDI și depozitul de carte. De asemenea, în CDI există două calculatoare conectate la internet, un televizor și două videoproiectoare.
Informatii colectii
20654 u.b. Carte românească :20470 u.b. Carte străină :137 u.b. Periodice româneşti :1 Colecţii audio video :2 u.b. Colecţii cartografice : 45 u.b.
Adresa
Șomcuta Mare, str. Someș. Nr.22, Maramureș
Judet
Maramures
Telefon
0262/280483
Fax
0262/280483
Email
gsibsm@yahoo.com
Filiale
Program functionare
L – V: 8.00 – 16.00
Acces
Categorii de utilizatori: elevi, cadre didactice,alte categorii Documente necesare obţinerii permisului de utilizator:carnetul de elev,carte de identitate Taxe: nu se percep CONSULTAREA DOCUMENTELOR : Sala de lectură Împrumut la domiciliu CATALOAGE : În format tradiţional :- catalog alfabetic pe nume de autori și titluri – catalog sistematic În format electronic: – offline-nu – online-nu SERVICII OFERITE UTILIZATORILOR : Referinţe bibliografice : la cerere Acces internet Altele :- împrumutul publicațiilor la domiciliu – consultarea publicațiilor la CDI – participarea elevilor la diferite activități: expoziții, concursuri, proiecte culturale etc. – vizionarea (numai în grup organizat)de casete, diapozitive, CD_ROM-uri, DVD-uri etc. -consultarea pe calculatorul destinat utilizatorilor a CD-ROM-urilor,dischetelor și USB-urilor proprii, după ce acestea au fost verificate și, după caz, devirusate, dar numai pentru activități care au legătură cu procesul didactic ACCESIBILITATE: Dizabilități locomotorii ACTIVITĂȚI CULTURALE/PROFESIONALE CU CARACTER PERMANENT: -vizite organizate la CDI pentru elevii din clasele nou-formate (respectiv clasele I, a V-a și a IX-a) având ca scop prezentarea CDI și a organizării sale specifice, precum și popularizarea colecțiilor bibliotecii. – organizarea de expoziții tematice: „Armonii de toamnă”, „160 de ani de la nașterea lui Ciprian Porumbescu”, „340 de ani de la nașterea lui Dimitrie Cantemir” – activități de inițiere în cercetarea documentară – activități prilejuite de diferite evenimente: „Unire-n cuget și-n simțiri”, „În așteptarea lui Moș Crăciun”, „Dascălilor mei, cu drag…” – activități de stimulare a interesului pentru lectură – ateliere de creație – coordonarea trupei de teatru a școlii și participarea la diferite evenimente culturale și festivaluri de teatru – gestionarea spaţiului, a funcţionării CDI (orar de funcţionare, planificarea activităţilor), a resurselor materiale (mobilier, materiale şi echipamente), a fondului documentar, a formării profesionale, a bugetului de funcţionare în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a activităţilor planificate PROIECTE: – „Împreună vom reuși”- proiect în colaborare cu Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Din Șomcuta Mare – „Istorie, tradiții, obiceiuri”- proiect educațional de parteneriat interșcolar cu Școala „Ioan Popescu de Coaș” Coaș și Școala cu clasele I-VIII Săcălășeni – „Arc peste timp”- întâlnire anuală cu foști absolvenți ai liceului
Pagină Facebook/Blog
NULL