Skip to content Skip to footer

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
Tip biblioteca
Biblioteci Județene
Website
www.bjvaslui.ro
Cod ISIL
RO-VS-01100
Director
Gelu-Voicu Bichineț
Persoana de contact
Luminița Șerban, bibliotecar metodist
Anul infiintarii
1951
Istoric
Imobilul este situat în strada Hagi Chiriac, nr. 2 şi este dat în administrarea Bibliotecii Judeţene „N. M. Spătarul” Vaslui prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 123/2006. Suprafaţa terenului eferent clădirii este de 743,15 m2, iar suprafaţa utilă este de 1148, 39 m2. Imobilul este structurat pe următoarele nivele: subsol, parter, etaj II şi este dotat cu apă curentă, canalizare, încălzire, instalaţii electrice. Se învecinează cu: N – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui; S – Cinematograful Modern ; E – Sediul Consiliului Judeţean Vaslui ; V – Piaţa Independenţei În anul 1951 se înfiinţează sistemul de biblioteci publice din România şi, drept urmare, prin Hotărârea Guvernului nr. 1542/1951 ia fiinţă Biblioteca Raională Vaslui, care, la acel moment, avea un fond de carte de 6000 unităţi de bibliotecă, rezultat din redistribuirile de carte făcute de bibliotecile importante din ţară, cea mai mare parte a cărţilor primite fiind de la biblioteca “Gh. Asachi” şi Biblioteca Centrală de Stat, precum şi de la persoane particulare, prin donaţie. Biblioteca a funcţionat într-un local neadecvat, pe strada I.C. Frimu, în trei camere ce serveau ca săli de împrumut pentru adulţi şi copii. Instituţia are trei angajaţi: un bibliotecar şef, un bibliotecar şi un mânuitor de carte. D-na Mariana Pavlov, responsabilul bibliotecii, este şi prima din istoria acestei instituţii care are studii de specialitate în domeniu, ea absolvind “Şcoala medie tehnică de bibliotecari “ din Bucureşti. La conducerea bibliotecii îi succede d-na Cecilia Petcu, sub conducerea căreia biblioteca primeşte în anul 1960, la concursul bienal al bibliotecilor, premiul I pe regiunea Iaşi şi menţiune la nivel naţional. În anul 1962, la acelaşi concurs, acum biblioteca aflându-se în grija d-nei Cleopatra Zugravu, obţine acelaşi premiu I şi titlul de “Bibliotecă model”. La 15 iulie 1965 biblioteca trece sub conducerea d-lui Constantin Peptu. În anul 1968, când, în urma reformei administrative, Biblioteca Raională Vaslui devine bibliotecă judeţeană, iar la conducerea acesteia revine d-na Petcu Cecilia, biblioteca se mută în alt imobil, tot pe strada I.C. Frimu, în clădirea actualului Tribunal, imobil neadecvat activităţii instituţiei. Odată cu această mutare, se măreşte şi schema de funcţionare: ia fiinţă secţia pentru copii şi legătoria, se organizează un serviciu metodic de îndrumare şi control al bibliotecilor comunale, orăşeneşti şi municipală, Bârlad. În tot acest timp cât biblioteca funcţionează în acuala clădire a Tribunalului, secţia copii îşi desfăşoară activitatea în Casa Mavrocordat, pe atunci Palatul Pionierilor. Această secţie avea un fond de carte de 18000 de volume rezultat din preluarea fondului de la Palatul Copiilor şi deschide o filială în parcul oraşului, Copou, (o tonetă, în fapt) unde, în fiecare duminică, bibliotecarii puneau la dispoziţia celor aflaţi într-un moment de recreere, cărţi şi jocuri distractive. Biblioteca a avut în acest timp filiale la Moara Grecilor şi la Brodoc şi organiza manifestări de promovare a cărţii, schimburi de experienţă, consfătuiri cu cititorii şi întâlniri cu autori. Din anul 1970 biblioteca se află în grija d-nei Eugenia Moldoveanu, bibliotecar dedicat muncii sale, iar în cei 12 ani cât a fost mentorul acestei biblioteci, instituţia s-a dezvoltat foarte mult. În anul 1972 biblioteca se mută în actualul local. Acesta este anul în care se propune planul de completare, diversificare şi modernizare a colecţiilor şi serviciilor. Preocuparea permanentă a bibliotecii pentru completarea colecţiilor şi perfecţionarea serviciilor a constituit un obiectiv major al instituţiei şi conducerii acesteia. În această perioadă, biblioteca trece la organizarea ştiinţifică a serviciilor şi la realizarea principalelor instrumente de informare şi documentare: realizarea cataloagelor alfabetic, sistematic, topografic, pe colecţii etc. În anul 1974 se iniţiază “Salonul de carte”, în anul 1977 “Târgul de carte”, iar în anul 1978 “Salonul Cărţii pentru copii”. În anul 1980 s-a desfăşurat la Vaslui “Colocviul naţional de geometrie şi topologie “Gh. Vrânceanu”, la care au participat 114 matematicieni din toate colţurile ţării. Lunar se organizau concerte simfonice şi recitaluri de muzică, susţinute de instituţii profesioniste din Iaşi şi acţiuni de promovare a cărţii: “Luna cărţii la sate”, “Luna cărţii în instituţii”, “Zilele cărţii pentru copii”, etc. În anul 1983 la conducerea bibliotecii vine d-na profesor Elena Poamă care continuă activităţile iniţiate de d-na Moldoveanu, făcând din Salonul de Carte o manifestare de înaltă ţinută spirituală. În anul 1986 spaţiul bibliotecii creşte în dimensiuni, (încă 8 încăperi de cca. 400m2), unde se amenajează birourile de prelucrare a documentelor de bibliotecă, metodic, contabilitatea, legătoria şi secţia de periodice, nou înfiinţaţă. În anul 1989, tot sub conducerea d-nei profesor Elena Poamă, are loc la Biblioteca Judeţeană Vaslui o manifestare de mare amploare dedicată celor o sută de ani de la moartea lui Eminescu, la care participă mari personalităţi ale peisajului cultural românesc, printre care se aflau: Petru Creţia, Amita Bhose, Dimitrie Vatamaniuc şi Georgeta Mitran. Cu această ocazie, sunt prezentate, în premieră la Vaslui, primele volume din “Integrala Eminescu”. Tot în această perioadă s-a separat fondul de carte al sălii de împrumut la domiciliu de cel al depozitului general şi s-au diversificat şi serviciile de bibliotecă. În 1989 este numit director d-na Eugenia Moldoveanu, la a cărei sugestie, biblioteca capătă numele marelui învăţat Nicolae Milescu Spătarul. Festivitatea de dezvelire a plăcii memoriale cu numele lui Milescu Spătarul, a avut loc în anul 1992, la data de 29 ianuarie, prilej la care au participat personalităţi locale şi de rang naţional. În 1990, au fost scoase din colecţiile bibliotecii aproximativ 7000 de volume, datorită schimbărilor sociale care au avut loc. În anul 1994 la conducerea instituţiei succede domnul Ioan Mâţă, până în anul 1998, când revine d-na profesor Elena Poamă. Este un moment crucial în evoluţia activităţii, deoarece Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui avea să cunoască mutaţii importante. Concepută ca o poartă deschisă spre cunoaştere, asigură condiţii corespunzătoare pentru educaţia permanentă şi dezvoltarea culturală a individului şi a grupurilor sociale prin serviciile sale accesibile comunităţii căreia îi aparţine. Din anul 1998 ia fiinţă o secţie nouă, Sala multimedia şi limbi străine, menită să vină în întâmpinarea cerinţelor utilizatorilor, dornici să-şi aprofundeze cunoştinţele. Această secţie s-a bucurat de primirea unor donaţii substanţiale din partea Fundaţiei “Samuel Clemens”, care a donat un număr mare de volume carte în limba engleză, în această donaţie intrând şi o binecunoscută şi apreciată enciclopedie “World Book” (22 volume, legate în piele). O altă importantă donaţie este făcută de Primăria Municipiului Vaslui, Enciclopedia “Great Books” (60 volume legate în piele). În colecţiile sălii se găsesc şi enciclopediile “Britannica”, “Children’s Britannica”, “Men and women of science”, “L’art du XX siecle”. Sala multimedia deţine o bogată colecţie de cd-rom-uri, dvd-uri, cd-uri, casete audio, casete video şi un număr de 10 calculatoare conectate la Internet. Tot în anul 1998 se înfiinţează Serviciul Informatizare unde se pun bazele implementării şi gestionării unui sistem integrat de bibliotecă. Biblioteca accede la societatea informaţională, achiziţionând o nouă tehnologie şi angajând capacitatea proprie de valorificare a potenţialului uman. Prin urmare, s-a impus o deplasare de accent şi de interes spre definirea statutului actual al instituţiei şi al cărţii care o tezaurizează. Colecţiile sale cuprind aproximativ 239000 unităţi de bibliotecă, care sunt puse la dispoziţia comunităţii, respectându-se principiul accesului la informaţie pentru toţi cetăţenii. O prioritate pentru Biblioteca Judeţeană a fost şi continuă să fie modernizarea serviciilor de bibliotecă motiv pentru care a existat o planificare strategică a acestui obiectiv care a schimbat o serie de activităţi de rutină din bibliotecă: prelucrarea documentelor, înscrierea utilizatorilor, circulaţia documentelor – realizându-se în sistemul integrat de bibliotecă Tinlib. Biblioteca Judeţeană deţine 56 de calculatoare legate în reţea, oferind utilizatorilor posibilitatea de a consulta catalogul electronic al bibliotecii şi acces la Internet. Catalogul electronic poate fi consultat şi on-line, obţinând informaţii despre documentele de bibliotecă existente în colecţiile sale. Biblioteca virtuală cuprinde un număr de 197 titluri în care se regăsesc opere reprezentative din literatura română şi universală şi articole din presă. În acest sens Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui se numără printre bibliotecile judeţene unde nivelul calitativ al serviciilor publice este foarte ridicat. În anul 2007 a fost aprobată o nouă organigramă prin care se dau noi dimensiuni bibliotecii. La începutul anului 2008 conducerea Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui este preluată de către d-nul profesor Voicu Gelu Bichineţ. Pentru diversificarea serviciilor de bibliotecă au fost accesate surse de finanţare nerambursabilă şi elaborate proiecte. Dintre proiectele implementate de Biblioteca Judeţeană „N. M. Spătarul” Vaslui amintim: “Biblioteca virtuală”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate, România-Republica Moldova, 2004-2006, Prioritatea 2, Acţiuni “People to People”, Măsura PHARE CBC 2004, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vaslui, Raionul Leova şi Raionul Hânceşti, Republica Moldova; „Caravana veselă – teatru de joacă fără frontiere”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate, România-Republica Moldova, 2004-2006, Prioritatea 2, Acţiuni „People to People”, Phare CBC 2005, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vaslui, Consiliul Raional Leova, Consiliul Raional Hânceşti, Primăria Ialoveni, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” Chişinău, Republica Moldova; „TinArt”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate
Informatii colectii
Total documente: 91.936 din care: – carte românească: 84.244 titluri – carte străină: 4.300 titluri – periodice româneşti: 1018 titluri – periodice străine: 258 titluri – colecţii audio video: 3.122 titluri – colecţii speciale: 12 titluri carte susceptibilă de patrimoniu (până la 1830), 26 titluri carte veche (1830-1900), 5 titluri ediţii prime, 50 titluri cu valoare bibliofilă, 1400 titluri carte cu autograf
Adresa
730129, Str. Hagi Chiriac, nr. 2, Vaslui
Judet
Vaslui
Telefon
0335/401.164
Fax
0335/401.164
Email
bjvaslui@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Luni – vineri: 08.00 – 19.00
Acces
Servicii: – împrumut la domiciliu – lectură – împrumut interbibliotecar – audiții/vizionări – acces internet – bibliografii – activități culturale
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/bjvaslui