Skip to content Skip to footer

Biblioteca Judeţeană Harghita „Kájoni János”

Biblioteca Judeţeană Harghita „Kájoni János”
Tip biblioteca
Biblioteci Județene
Website
www.biblioteca.judetulharghita.ro
Cod ISIL
Director
Arthur Gyulai
Persoana de contact
Melinda Bedo, bibliotecar metodist – bedomelinda@gmail.com
Anul infiintarii
1950
Istoric
Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” este cea mai mare bibliotecă publică din judeţul Harghita. Funcţionează ca instituţie subordonată Consiliului Judeţean Harghita. Instituţia este prezentă în viaţa comunităţii prin oferta variată de lectură, manifestări culturale, activităţi pentru timpul liber. Prezervarea şi diseminarea valorilor culturale locale şi regionale constituie elemente esenţiale ale activităţii. Serviciile Bibliotecii Judeţene “Kájoni János” au la bază un fond de aproximativ 190 000 de documente: cărţi, periodice, audiovizuale, electronice şi sunt utilizate anual de peste 5000 de persoane. Totodată, instituţia are rol de îndrumare metodică a bibliotecilor publice din judeţul Harghita. Precursoarea instituţiei este Biblioteca Raională Ciuc, înfiinţată în anul 1950, dar istoria bibliotecilor din Miercurea-Ciuc începe cu secole mai devreme. De la înfiinţare, biblioteca a trecut prin restructurări, mutări, redenumiri. Denumirea actuală a fost adoptată în decembrie 2007 şi semnifică identificarea instituţiei cu idealul servirii comunităţii prin cultură, reprezentat de eruditul călugăr franciscan Kájoni János în secolul al XVII-lea. În data de 18-20 decembrie a avut loc festivitatea de inaugurare a noului sediu al Bibliotecii, urmată de programe festive. Publicul beneficiază de servicii de bibliotecă în spaţiile moderne, funcţionale, găzduite de noua clădire
Informatii colectii
Cărţi şi periodice tipărite: peste 200.000 u.b.-uri din care: – documente audiovizuale (discuri, casete audio, CD-uri audio, casete video etc.) 1.703 u.b. – documente electronice (CD ROM): 210 u.b. – alte documente (hărţi, partituri etc.): 1.718 u.b.
Adresa
530223, Str. Stadion, nr. 1/bis, Miercurea Ciuc
Judet
Harghita
Telefon
0266/371.988; 0266/371790; 0266/371988; 0744488033
Fax
0266/371.988
Email
gyulaiarthur@gmail.com
Filiale
Program functionare
Luni – vineri: 9.00 -17.00 Sâmbătă, duminică: închis
Acces
Servicii gratuite Informaţii Vizitarea bibliotecii Servicii online Turul bibliotecii Activităţi educaţionale Ore de clasă la bibliotecă Consultarea publicaţiilor şi a cataloagelor Acces la Internet; Scanare. Servicii cu taxă: Eliberarea permisului de bibliotecă Fotocopiere din documentele bibliotecii Imprimare Legătorie Legarea lucrărilor de diplomă Bibliografie Imprimarea listelor bibliografice
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/K%C3%A1joni-J%C3%A1nos-Megyei-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-Biblioteca-Jude%C5%A3ean%C4%83-K%C3%A1joni-J%C3%A1nos-261264613948693/; http://kjmkhr.blogspot.com/; https://www.instagram.com/kajonijanosmegyeikonyvtar/