Skip to content Skip to footer

Biblioteca Judeţeană Constanţa „Ioan N. Roman”

Biblioteca Judeţeană Constanţa „Ioan N. Roman”
Tip biblioteca
Biblioteci Județene
Website
www.biblioteca.ct.ro
Cod ISIL
Director
prof. univ. dr. Angelo Nicolae Mitchievici
Persoana de contact
Ştefan Pleşoianu, bibliotecar metodist
Anul infiintarii
19 iulie 1931
Istoric
A fost primul edificiu de bibliotecă din ţară după schimbarea de regim din decembrie 1989; arhitecţii edificiului: Petru şi Paula Pintilescu; construit de Compania de Construcţii Montaj Constanţa, sub coordonarea inginerului Anghel Biu. Inaugurat oficial la 30 noiembrie 1998, localul are 4 niveluri şi o suprafaţă de 6900 mp. Iniţial a avut 6 săli de lectură (250 de locuri) însă, prin reduceri de personal (anii 2005 şi 2010) şi reprofilarea unor săli, doar două au rămas cu această destinaţie, cu un total de 106 locuri. Are, de asemenea, o secţie pentru copii şi tineret, o secţie de împrumut pentru adulţi, mediatecă (11 locuri), sală de calculatoare cu Internet pentru public (13 locuri), birouri, spaţii expoziţionale, aulă de conferinţe şi spectacole cu 160 locuri. Dintre valorile de patrimoniu :  incunabulul Liber chronicarum, al medicului şi umanistului Hartmann Schedel, Nürnberg, 1493;  carte veche românească : Noul Testament de la Bălgrad (Alba Iulia, 1648), Îndreptarea legii (Târgovişte, 1652), Ienăchiţă Văcărescu – Observaţii sau băgări de seamă asupra regulelor gramaticii rumâneşti (Viena,1787), Petru Maior – Istoria pentru începutul Românilor în Dachia (Buda, 1812), Gheorghe Şincai – Elementa linguae Daco-Romaniae (Buda, 1825), Dimitrie Cantemir – Scrisoarea Moldovei (Mănăstirea Neamţului, 1825), Dinicu Golescu – Însemnare a călătoriei mele (Buda, 1826);  carte veche străină : Cicero – Orationes (Veneţia, 1547), Lucanus – De bello civili (Lyon, 1569), Plautus – Comediae (Amsterdam, 1640), Iulius Caesar – Quae extant omnia (Veneţia, 1737), ediţii vechi ovidiene, dintre care o menţionăm pe cea de la Frankfurt, 1601 (3 volume in folio, cuprinzând toate scrierile, inclusiv cele atribuite) şi ediţia Elsevier (Amsterdam, 1652). Dintre publicaţiile scanate, accesibile în format electronic :  publicaţii monografice : I. A. Nazarettean, Notiţe istorice şi geografice asupra provinciei Dobrogea, Tulcea, 1882; Petru Vulcan, Albumul naţional al Dobrogei : 1866 – 1877 – 1906, Bucureşti, Tipografia Regală, 1906; N. Vlădescu-Olt, Constituţia Dobrogei, Bucureşti, Tipografia Dor. P. Cucu, 1908; Alexandru P. Arbore, Contribuţiuni la aşezările tătarilor şi turcilor în Dobrogea : Extras, Bucureşti, Tipografia Curţii Regale, F. Göbl & Fiii, 1920; Th. Ionescu şi I.N. Duployen, Constanţa şi Techirghiolul : ghid ilustrat pentru vizitatori, Constanţa, Tipografia Albania, 1924; Ioan Georgescu, Coloniile germane din Dobrogea, Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi Editura „Glasul Bucovinei”, 1926; Jean [Ioan] Georgescu, Petit guide de Constantza et ses environs, Bucarest, Cultura Naţională, 1928; Apostol D. Culea, Cât trebuie să ştie oricine despre Dobrogea : trecutul, prezentul, viitorul, Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1928; Stan Greavu Dunăre, Bibliografia Dobrogei, 1928 (după manuscrisul aflat în colecţiile speciale ale bibliotecii). Alte titluri se află în lucru.  periodice vechi dobrogene: Ovidiu, prima revistă culturală din Dobrogea, Constanţa, 1898-1910; Coasta de Argint, Balcic, 1928-1929; Litoral, revistă dedicată poeţilor dobrogeni, Constanţa, 1939-1943; Revista dobrogeană, Constanţa, 1936-1937; Colnicul Hora, Tulcea, 1906-1907; Astra Dobrogeană, Constanţa, 1929-1930; Geana Mării. Literatură- artă- ştiinţă, Constanţa, 1933; Farul, Constanţa, 1933-1937 (fragmentar); Farul Constanţei, ziar oficial al judeţului Constanţa, 1880-1938 (fragmentar); Gazeta de Constanţa, Constanţa, 1915-1945 (fragmentar), Constanţa : Foaie a intereselor locale, Constanţa, 1891-1904 (fragmentar); Analele Dobrogei, Constanţa, 1920-1938 (până în 1936). BAZE DE DATE : baza de date bibliografice (catalogul informatizat), baza de date – utilizatori, baza de date a Centrului de Informare Comunitară, LEX, EBSCO, Oxford Journals, arhiva electronică. CONSULTAREA DOCUMENTELOR : Săli de lectură :  Două săli de lectură specializate : sala de literatură şi legislaţie, sala de presă – 106 de locuri împreună; Mediatecă – 11 locuri; Împrumut la domiciliu :  Secţie de împrumut pentru copii şi tineri cu 66049 u.b.;  Secţie de împrumut pentru adulţi cu 82283 u.b. Împrumut interbibliotecar : Practicat CATALOAGE : În format tradiţional : Catalogul general alfabetic, catalogul general sistematic, catalogul general de titluri de lucrări beletristice, catalogul geografic, catalogul lucrărilor în limbi străine, catalogul cărţilor nou intrate în bibliotecă, cataloagele de bibliografie locală, numeroase fişiere tematice. Îngheţate la nivelui anului 2000, mai puţin catalogul alfabetic şi catalogul de noutăţi, actualizate permanent. În format electronic :  Offline : Da  Online : Da PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI : Format tipărit :  Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţa şi cultura românească, vol. 1-2, autor Constanţa Călinescu, 1969-1979.  Reviste dobrogene. Analele Dobrogei. Arhiva Dobrogei.Bibliografie analitică selectivă cu un studiu monografic, autori Ion Faiter şi Constanţa Călinescu, 1971.  Bibliofilie la Pontul Euxin, autoare Societatea Română de Bibliofilie,1973.  Cartea românească în Dobrogea înainte de 1877, autori Constantin Cioroiu şi Aurel Mocanu,1978.  Comunicări şi referate de bibliologie, redactor responsabil Dumitru Constantin Zamfir, 1984.  Orizonturi lirice dobrogene, autori Victor Corcheş şi Gavril Voşloban, 1984.  Arheologia şi istoria veche a Dobrogei : Bibliografie selectivă adnotată, autor Ştefan Cucu, 1985.  Presa dobrogeană: 1879-1980. Bibliografie adnotată şi comentată, autori Dumitru Constantin Zamfir şi Octavian Georgescu, 1985.  Literatura în Dobrogea: Dicţionar biobibliografic, vol. 1-2, autori Corina Mihaela Apostoleanu şi Ştefan Cucu, 1997, 1999.  Dobrogea în lucrările lui Nicolae Iorga: Bibliografie adnotată şi comentată, autor Gelu Culicea,1998.  Referate şi comunicări de bibliologie. 100 de ani de la înfiinţarea cercului literar „Ovidiu” din Constanţa. 1897-1997, redactor Constantin Cioroiu, 1999.  Manuscrise şi cărţi cu autograf în colecţiile Bibliotecii Judeţene Constanţa. Bibliografie, autor Gelu Culicea, 2002.  Dicţionar de personalităţi dobrogene, vol. 1-3, coordonatori dr. Constanţa Călinescu, dr. Liliana Lazia, Ioan Popişteanu, 2004, 2006, 2008.  Cartea şi lectura la Pontul Euxin. 75 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman” Constanţa. 1931-2006, coordonator Constantin Cioroiu, 2006.  Revista „Biblion”, anul primei apariţii 1991. Format electronic offline :  „Întâmplări din bibliotecă” – buletin săptămânal pentru mass-media locală cu acţiunile şi manifestările organizate de bibliotecă Format electronic online :  „Biblion” şi „Întâmplări din bibliotecă” SERVICII OFERITE UTILIZATORILOR  Referinţe bibliografice, bibliografii, acces Internet, facilităţi de reproducere, listare, scanare.  Altele :  Informare comunitară;  Sală de calculatoare cu Internet pentru public – 13 locuri;  Documentaţie şi baze de date din domeniul proprietăţii intelectuale;  Programe de iniţiere în IT&C adresate persoanelor de vârsta a treia;  Programe de învăţare a limbii engleze adresate şomerilor;  Ofertă culturală : expoziţii, lansări de carte, simpozioane, recitaluri etc.
Informatii colectii
Total documente: din care: – carte românească: 469.001 u.b. – carte străină: 43.034 u.b. – periodice româneşti: 67.523 u.b. – periodice străine: 13.252 u.b. – colecţii audio video: 11.428 u.b. – colecţii speciale: 2.036 u.b. – colecţii cartografice: 161 u.b.
Adresa
900592, Strada Mircea cel Bătrân, 104 A, Constanța
Judet
Constanta
Telefon
0241/614.482; 241/616.245
Fax
0241/614.482
Email
bjconstanta@yahoo.com
Filiale
Filiala nr. 3 a Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman” Constanţa Bibliotecar responsabil de filială: Alina Irimiea Adresă: Constanţa, Bd. I.C. Brătianu, nr. 68, Cod poştal: 900263 Telefon: 0241.627.087 E-mail: bjcfiliala3@yahoo.com Pagină Web : nu are pagină web distinctă de cea a bibliotecii
Program functionare
Sediul central: – Luni: 13.00-20.00 – Marţi: 8.00-20.00 – Miercuri: 8.00-20.00 – Joi: 8.00-20.00 – Vineri: 8.00-16.00 Filiala nr. 3: – Luni: 8.00 – 16.00 – Marţi: 12.00 – 20.00 – Miercuri: 8.00-16.00 – Joi: 12.00-20.00 – Vineri: 8.00-16.00
Acces
Servicii: – informaționale și culturale – tehnice de specialitatecătre acoperirea necesităților de informare a comunității – informare și cercetare bibliografică – asistență și îndrumare metodică a bibliotecilor publice din județ
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/Biblioteca-Judeteana-Constanta-177391838955524/