Skip to content Skip to footer

Biblioteca Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iași (Academia Română – Filiala Iași)

Biblioteca Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iași (Academia Română - Filiala Iași)
Tip biblioteca
Biblioteca Academiei Române
Website
http://adxenopol.academiaromana-is.ro/biblioteca.html
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Dr. Valentin-Ștefan Piftor, bibliotecar
Anul infiintarii
Istoric
Biblioteca este destinată să sprijine în primul rând activitatea ştiinţifică a cercetătorilor din Institut, nefiind o bibliotecă publică. Cu toate acestea, deşi dispune de un personal de deservire foarte redus (un bibliotecar cu studii superioare), cu acordul conducerii Institutului, ea este deschisă cadrelor didactice universitare şi studenţilor, iar uneori, în mod excepţional, şi pentru alte persoane interesate să consulte fondul de carte al Institutului. Fondul de carte aparţinător Bibliotecii Institutului „A. D. Xenopol” a cunoscut o diminuare sensibilă, atât ca urmare a reorganizării Institutului în 1990, când lucrările de istorie veche şi arheologie au fost transferate bibliotecii Institutului de Arheologie, cât şi prin preluarea unui număr de lucrări de către biblioteca Centrului de Studii şi Civilizaţie Europeană din Iaşi, odată cu plecarea la acest centru a unor membrii ai Institutului, la finele anului 1991 şi începutul lui 1992. Diminuările nu au putut fi acoperite, în totalitate, prin achiziţii de carte, date fiind fondurile mici pe care le-a primit Institutul „A. D. Xenopol” pentru acest scop, în toată această perioadă. Ca urmare, la finele anului 2008, fondul de carte însuma peste 50.000 de titluri de carte şi peste 900 de titluri de reviste, cu mai multe mii de volume.
Informatii colectii
Adresa
700479, Str. Codrescu 6, Pavilion C, Iași
Judet
Iasi
Telefon
0332/106172
Fax
0332/106172
Email
biblioteca_istorie_xenopol@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Acces
Pentru nevoile de informare a cititorilor, biblioteca dispune de un catalog alfabetic pentru cărţi şi periodice, precum şi de un catalog tematic, care se află încă în lucru. Prin intermediul bibliotecii se derulează schimburile externe de publicaţii ale Institutului (în special „Anuarul Institutului”), cu peste o sută de institute de profil şi universităţi din străinătate.
Pagină Facebook/Blog