Skip to content Skip to footer

Biblioteca Grupului Şcolar Huedin, Huedin

Biblioteca Grupului Şcolar Huedin, Huedin
Tip biblioteca
Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Anul infiintarii
1874
Istoric
Biblioteca şcolară s-a înfiinţat o dată cu şcoala, atunci când s-a trecut de la învăţământul confesional la cel de stat. A funcţionat în cadrul acesteia fără întrerupere. Ca urmare a diverselor evenimente istorice, reorganizări precum şi schimbări ale locaţiei – biblioteca a cunoscut şi o dinamică specifică a fondului documentar. În acest sens amintim separarea volumelor bibliotecii începând cu anul şcolar 1963/1964 când clasele liceale au fost mutate în altă locaţie, iar fondul de carte a fost împărţit între două instituţii- azi Grupul Şcolar Huedin şi Liceul Teoretic” O.Goga” Huedin. Numele bibliotecii corespunde evoluţiei numelui şcolii: 1925-Şcoală de Arte şi Meserii; 1936/1940- Gimnaziu Industrial; 1945-Gimnaziu mixt; 1952- Şcoală Medie Mixtă; 1963/1964- Şcoală Generală şi Şcoală cu cls.I-VIII; 2004-2010 Grup Şcolar Huedin; 28 mai 2007- Centrul de Documentare şi Informare şi biblioteca în Şcoala cu 16 săli de clasă.
Informatii colectii
Total documente: peste 20.000 u.b.-uri din care: – carte românească: 12.500 u.b. – carte străină: 7.004 u.b. – periodice româneşti: Biblioteca, Tribuna, Historia, Palestrica mileniul III, Revista Limba şi Literatura română, Gazeta Matematică, Magazin istoric, Tribuna învăţământului. – periodice străine : Kalligram, Kozoktatas, Tabs. – colecţii audio video : 50- soft educaţional. – colecţii speciale : 1-revista Glasul moţilor
Adresa
405400, Str. Horea, nr. 78-80, Huedin
Judet
Cluj
Telefon
0264/351314
Fax
Email
Filiale
Program functionare
Luni – vineri 7.30-15.30
Acces
Pagină Facebook/Blog