Skip to content Skip to footer

Biblioteca Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Bucureşti

Biblioteca Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Tip biblioteca
Biblioteci Universitare
Website
http://www.fifim.ro/publicatii-fifim#Biblioteca-Facultatii
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Anul infiintarii
Istoric
Informatii colectii
Biblioteca USAMVB dezvoltă colecţii enciclopedice şi specializate de publicaţii, cu caracter ştiinţific şi de înaltă valoare culturală, din ţară şi de peste hotare, pe toate categoriile de suporturi documentare. Fond de carte propriu: http://www.fifim.ro/images/pdf/Fondul_de_carte_propriu_FIFIM.pdf Lista cărților publicat de cadrele didactice din FIFIM http://www.fifim.ro/images/pdf/Lista_cartilor_publicate_de_cadrele_didactice_din_FIFIM.pdf
Adresa
Bd. Mărăști nr. 59, sect.1, București (clădirea FIFIM, corp B)
Judet
Bucuresti
Telefon
Fax
Email
Filiale
Program functionare
Program bibliotecă: În timpul anului universitar: Luni – vineri: 7:30 – 18:00 În timpul sesiunii: Luni – vineri: 7:30 – 18:00 Sâmbătă: 7:30 – 14:30 În timpul vacanţelor: Luni – vineri: 7:30 – 15:30
Acces
Servicii Sală de lectură Nr. de locuri: 40 Calculatoare cu acces la colecții de baze de date științifice internașionale Pentru deschiderea fişei de lectură sunt necesare: – carnetul de student vizat la zi – buletinul de identitate – personalul didactic şi nedidactic trebuie să prezinte legitimaţia de serviciu vizată la zi sau să aducă o adeverinţa de angajat al USAMV, de la Serviciul Resurse Umane.
Pagină Facebook/Blog