Skip to content Skip to footer

Biblioteca Comunală „Vasile Militaru” Vărăşti

Biblioteca Comunală „Vasile Militaru” Vărăşti
Tip biblioteca
Biblioteci Comunale
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Maria Constantin, bibliotecar
Anul infiintarii
1903
Istoric
Conform documentelor de arhivă ale vremii, în comuna Vărăști, s-a înființat pentru prima dată o bibliotecă în anul 1903, când Casa Școalelor a hotărât să deschidă 320 de biblioteci populare la nivel național, printre care se număra și cea din Vărăști. A fost înzestrată cu un fond de carte de 53 de volume. Printre titluri se număra: V. Alecsandri – Poezii; I. Alexandrescu – Scrieri; N. Bălcescu – Istoria lui Mihai Vodă; Bolintineanu – Poezii ; N. Filimon – Ciocoii vechi şi noi ; I. Fortuna – Economia vitelor ; A. Ghica – Convorbiri ; I. Gane – Nuvele ; B. P. Haşdeu – Ioan Vodă cel Cumplit și Răzvan şi Vidra ; V. A. Urechiu – Legende ; Xenopol – Istoria românilor ; I. L. Caragiale – Istoria Populară. Biblioteca funcționa în incinta scolii și se deschidea publicului în zilele de sărbătoare după ieșirea de la biserică. Inventarul bibliotecii era mărit an de an cu cărți procurate de stat, județ sau comună, cât și din donații. Întreaga activitate educativă a bibliotecii era susținută de învățători, ei fiind cei care au stimulat gustul pentru lectură și au stârnit curiozitatea cititorilor. Începând cu anul 1952, Biblioteca comunală Vărăști va fi nevoită, conform perceptelor vremii, să scoată din fondul de carte cele mai valoroase lucrări, acestea fiind înlocuite cu literatură prolecultistă. Tot în această perioadă a fost înființat și postul de bibliotecar cu normă întreagă care, în anul 1977 a fost desființat. Un cadru didactic asigura împrumutul cărților din fondul de carte al bibliotecii comunale, în urma unei mici indemnizații. Deabia în anul 1990 postul a fost reînființat. După 1956, odată cu construirea Căminului Cultural, sediul bibliotecii se va muta din scoală în spațiul acestuia, spațiu pe care îl va ocupa până în anul 2011, când revine în spațiul inițial întrucât vechea scoală a fost renovată și modernizată. Un rol important în viața bibliotecii comunale Vărăști, îl reprezintă includerea în titulatura acesteia, la data de 8 iulie 1996, a numelui poetului și publicistului Vasile Militaru, cel mai de seamă fiu al acestor meleaguri pe care le-a cântat ca nimeni altul în poezii ca: ,,Povestea mea”, ,,Mama”, ,,Icoană scumpă”, etc. Prezență activă în viața Vărăștiului, Biblioteca Vasile Militaru a fost implicată în realizarea unor proiecte culturale ce au dus la schimbarea imaginii bibliotecii, atât la nivel comunitar cât și județean, și la afirmarea acesteia ca instituție cultural-științifică.
Informatii colectii
Total documente: 10.540 u.b.-uri Total documente colecții curente in format tipărit: 10.414 u.b.-uri din care: – carte românească: 10.407 u.b.-uri Total documente audio-video (CD, CD-ROM, vinil etc.): 8 u.b.-uri Total documente electronice: – offline (CD-ROM; DVD-ROM): 118 u.b.-uri
Adresa
087245, Str. Principală, nr. 166, Vărăşti
Judet
Giurgiu
Telefon
0734.753.172
Fax
Email
biblioteca_vasilemilitaru@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Luni–vineri: 8.00 – 16.00 Sâmbătă – duminică: închis
Acces
Servicii: – împrumut la domiciliu; – acces liber la raft – consultanţă pentru cititor; – acces gratuit la internet; – rezervări titluri online și telefonic; – înscriere la bibliotecă în regim online; – inițiere în utilizarea calculatorului și a internetului; – inițiere în canto popular; – expoziții tematice; – referințe bibliografice la cerere; – scanare și fotocopiere la cerere;
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/VasileMilitaru/