Skip to content Skip to footer

Biblioteca Comunală ”Constantin Ştefuriuc” Udeşti

Biblioteca Comunală ”Constantin Ştefuriuc” Udeşti
Tip biblioteca
Biblioteci Comunale
Website
Cod ISIL
Director
Cristea Ostrovan, primar
Persoana de contact
Luminiţa Munteanu, bibliotecar
Anul infiintarii
1907
Istoric
Prima bibliotecă a fost înfiinţată în anul 1907, în casa lui Vasile Mihăiescu, sub denumirea de ”Cabinet de lectură”. În anul 1921, biblioteca îşi mută sediul în Căminul cultural, având ca bibliotecar pe învăţătorul Simion Vasile. După anul 1950, colecţiile au crescut considerabil.
Informatii colectii
Total documente – volume 15.487 Total documente – titluri 14.066 Total documente colecții curente: 15.487 din care: – carte românească: 15.241 – carte străină: 246 Biblioteca deține fotocopii ale unor manuscrise, scrisori sau documente ce au aparținut scriitorilor Eusebiu Camilar, Mircea Motrici, Liviu Popescu, dar şi unele cărţi cu valoare bibliofilă.
Adresa
727535, Udeşti
Judet
Suceava
Telefon
0230/538001; 0230/538002
Fax
Email
lumi_lumi02@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Periodic, la cererea utilizatorilor
Acces
Accesul și facilitățile bibliotecii CATALOAGE Catalog tradițional SERVICII Fotocopiere Scanare Sală de lectură Numărul de locuri: 7 Total calculatoare (PC) pentru utilizatori: 4 din care: conectate la Internet 4 Utilizarea și utilizatorii bibliotecii: Total utilizatori înscriși: 33 Împrumut individual: – număr documente împrumutate: 128 – domenii solicitate: bibliografie școlară Total personal de specialitate, cu normă întreagă: 1
Pagină Facebook/Blog
NULL