Skip to content Skip to footer

Biblioteca Colegiului Teoretic „Traian” Constanța

Biblioteca Colegiului Teoretic „Traian” Constanța
Tip biblioteca
Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
Director
prof. Zoia Gabriela Bucovală
Persoana de contact
Anul infiintarii
Istoric
Biblioteca Liceului Teoretic “Traian” Constanța este parte integrantă a procesului de instruire, formare și educare. Este o bibliotecă ce răspunde cerințelor de informare, documentare, lectură, recreere și studiu ale elevilor și cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice din școală,având ca scop îmbunătățirea calității procesului educațional și al învățării pe tot parcursul vieții.
Informatii colectii
Total documente: peste 22.000 u.b.uri Bibliografia școlară este asigurată în proporție de 90%.
Adresa
Str. Traian, nr.55, Constanța
Judet
Constanta
Telefon
0341/405.827
Fax
Email
traianct@gmail.com
Filiale
Program functionare
Luni – vineri: 8.00 – 16.00 Program cu cititorii: 9.30-15.30.
Acces
Biblioteca școlară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învățământ, în ansamblul său, dar și a obiectivelor educaționale, pe etape de studii, contribuind la formarea și dezvoltarea competențelor –cheie. Biblioteca Liceului Teoretic Traian Constanța colecționează, organizează și conservă cărți. Colecțiile bibliotecii sunt puse în valoare prin: · împrumut la domiciliu · împrumut la sala de clasă · sala de lectură a bibliotecii Biblioteca urmărește stimularea interesului pentru lectură al elevilor, deprinderea unor competențe infodocumentare și asigurarea studiului individual al cadrelor didactice din școală, în vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ. Bibliotecarul liceului răspunde tuturor solicitărilor de implicare în proiectele educative desfășurate de unitatea școlară.
Pagină Facebook/Blog
fb/liceultraian