Skip to content Skip to footer

Biblioteca Colegiului Național „Doamna Stanca” Făgăraș

Biblioteca Colegiului Național „Doamna Stanca” Făgăraș
Tip biblioteca
Website
care a funcţionat din 1921
Cod ISIL
Director
mai ales prin sprijinul acordat de diferite fundaţii.
Persoana de contact
Anul infiintarii
2008
Istoric
Colegiul Naţional „Doamna Stanca” se numără printre cele mai vechi instituţii de învăţământ din localitate şi zonă. Cea mai veche atestare documentară o constituie registrul matricol din anul 1877 al şcolii confesionale germane care înregistrează preluarea claselor de către un învăţător. Există totuşi referiri că această vechime se poate întinde până în anul 1700. În anul 1877 Consiliul oraşului votează o sumă sporită pentru susţinerea şcolii: într-un edificiu închiriat se deschide o şcoală civilă cu o clasă pentru băieţi şi fete. Această şcoală creşte ca număr de clase din primii ani ai înfiinţării, simţindu-se lipsa unui spațiu corespunzător pentru buna desfăşurare a cursurilor. Abia în anul 1880, Consiliul oraşului renunţă la clădirea proprie din strada Becleanului, astăzi Doamna Stanca, care servea drept casă a judeţului, în favoarea şcolii. După Marea Unire din 1918 şcoala a trecut în proprietatea statului român, limba de predare fiind cea română. În 18 martie 1919 cursurile au fost reluate cu 67 de elevi în patru clase liceale, iar în anii următori numărul elevilor va creşte generând o serie de dificultăţi în ceea ce priveşte lipsa de manuale. Doar însufleţirea şi zelul deosebit al corpului didactic a dus la depăşirea acestor obstacole, concomitent cu preocuparea pentru educaţia morală, formarea caracterului şi cultivarea a tot ceea ce este nobil şi frumos: modestia, simţul datoriei, hărnicia, credinţa şi spiritul naţional. Înfiinţarea unor societăţi de cultură a elevilor, cum a fost de exemplu “Carmen Sylva””
Informatii colectii
Adresa
a avut drept scop apropierea elevilor de producţiile literare
Judet
Brasov
Telefon
dezvoltarea simţului estetic şi încrederea în forţele proprii. S-au pus bazele unei noi biblioteci din cărţile donate de către elevi şi alţi sprijinitori ai societăţii
Fax
s-au depus eforturi pentru înfiinţarea unui internat şcolar pentru elevii din mediul rural
Email
chiar dacă a avut întreruperi. Pe parcursul anilor s-a îmbunătăţit baza materială a instituţiei
Filiale
Program functionare
Acces
Pagină Facebook/Blog