Skip to content Skip to footer

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi
Tip biblioteca
Website
Biblioteca Centrală.
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Anul infiintarii
1835
Istoric
Clădirea Fundaţiunii „Regele Ferdinand I”, construită între 1930-1934 de inginerul Emil Prager, după planurile arhitectului Constatin Jotzu. Interiorul acestui edificiu este lucrat în marmoră de Carrara şi mozaic elveţian, iar exteriorul este împodobit cu impresionante coloane în stil ionic, pilaştri neodorici, mici frontoane triunghiulare şi medalioane cu personalităţi marcante ale culturii naţionale. Înglobând fonduri care au făcut parte din fostele biblioteci ale Academiilor domneşti (cea mai veche, de pe la 1640, fiinţând la Mănăstirea Trei Ierarhi), actuala Bibliotecă Centrală Universitară “Mihai Eminescu”” din Iaşi se bucură de continuitate şi stabilitate începând cu anul 1835
Informatii colectii
Adresa
ca Bibliotecă a Academiei Mihăilene
Judet
Iasi
Telefon
schimbându-şi în timp doar denumirea: Biblioteca Universităţii
Fax
Biblioteca “”Ulpia””
Email
Filiale
Program functionare
Acces
Pagină Facebook/Blog