Skip to content Skip to footer

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara
Tip biblioteca
Website
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Anul infiintarii
1944
Istoric
Crearea unei biblioteci universitare la Timişoara s-a stabilit prin Decretul-lege nr.660, Art.26, din 30 decembrie 1944, emis de Regele Mihai I. La început, fondul de publicaţii al acestei biblioteci era alcătuit mai ales din cărţi şi reviste de matematică şi fizică. După ce a luat fiinţă, în 1956, Facultatea de Filologie din Timişoara, biblioteca Institutului Pedagogic a dobândit profil enciclopedic şi s-a îmbogăţit continuu. Din 1962, o dată cu transformarea Institutului Pedagogic în Universitate, Biblioteca Centrală a Universităţii din Timişoara s-a dezvoltat rapid. Din 1975, este beneficiară a dreptului la Depozit legal. În 1979 s-a dat în folosinţă şi o construcţie nouă, destinată exclusiv Bibliotecii Centrale a Universităţii. Din anul 1992, când, prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 6237, din 14 sept. 1992, Biblioteca Universităţii din Timişoara a devenit Bibliotecă Centrală Universitară, instituţie de interes naţional, cu personalitate juridică, similară cu cele din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi. Noul statut i-a îngăduit să devină, una dintre cele mai moderne şi bine înzestrate biblioteci universitare din România. Cu sprijinul Fundaţiei Soros, în 1995, pe baza proiectului TiLINE (Timişoara Library Network), B.C.U. “Eugen Todoran”” a achiziţionat
Informatii colectii
Adresa
împreună cu biblioteca Universităţii Politehnica
Judet
Timis
Telefon
programul integrat de bibliotecă ALEPH (Automated Library Expandable Program)
Fax
instalat pentru prima dată la noi în ţară.
Email
Filiale
Program functionare
Acces
Pagină Facebook/Blog