Skip to content Skip to footer

Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”

Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”
Tip biblioteca
Biblioteci Universitare
Website
www.biblioteca.umfcd.ro
Cod ISIL
RO-B-0145
Director
Monica Moraru, director Bibliotecă
Persoana de contact
Aura Matei
Anul infiintarii
1857
Istoric
Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti a luat fiinţă în anul 1857, odată cu Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie. În urma transformării Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie în Facultate de Medicină (1869), biblioteca se mută, în anul 1870, în sediul Universităţii Bucureşti, iar de aici, în anul 1901, la sediul Facultăţii de Medicină unde funcţionează şi astăzi. Prin funcţiile pe care le îndeplineşte, Biblioteca Centrală susţine demersul de învăţământ şi cercetare al Universităţii, asigurând accesul la informaţia ştiinţifică din domeniul medical, farmaceutic şi stomatologic, contribuind la însuşirea unor tehnici de muncă intelectuală şi la stimularea creativităţii, calităţi indispensabile viitorilor specialişti. Prin funcțiile pe care le îndeplinște, Biblioteca Centrală a Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”-București susține demersul de învățământ și cercetare al universității, asigurând accesul la informația științifică din domeniul medical, dentar și farmaceutic, contribuind la însușirea tehnicilor de muncă intelectuală și la stimularea creativității, calități indispensabile viitorilor specialiști. Prin servicii tradiționale și moderne, care demostrează evoluția sa de-a lungul anilor, Biblioteca Centrală a Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”-București vine în prezent în prezent în întâmpinarea nevoilor de informare ale comunității medicale rimânești de la toate nivelurile și se pregătește în mod permanent pentru a face față provocările din viitor.
Informatii colectii
Total documente: 602.486 ub.-uri Total documente electronice: 1.271 cărți electronice Biblioteca dispune de peste 600.000 exemplare de cursuri, lucrări practice, tratate şi monografii editate de cadre didactice ale Universităţii de Medicină şi Farmacie; tratate şi manuale de specialitate publicate în limba română sau în limbi de circulaţie internaţională;reviste româneşti şi străine; teze de doctorat, autoreferate si lucrări de licenţă;CD-ROM-uri; atlase, dicţionare, enciclopedii în limba română şi în limbi străine, materiale de referinţă, pe care le pune la dispoziţia studenţilor, cadrelor didactice şi altor categorii de cititori.
Adresa
050471, B-dul Eroilor Sanitari, nr.8, sect. 5
Judet
Bucuresti
Telefon
021/318.08.63
Fax
021/318.08.63
Email
biblioteca@umfcd.ro
Filiale
79 de filiale în clinici și catedre UMF din spitale FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ Bd. Eroii Sanitari nr. 8, tel. 318.08.62/131; 233 2 săli de lectură, 3 centre de împrumut (9.00 – 15.00) FACULTATEA DE MOAŞE ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ * Salile de lectură ”Thoma Ionescu” şi ”D. Danielopolu”: Luni – Vineri 8.00 – 20.00 * Secţiile de împrumut (pentru Medicină Generală; Medicină Dentară; Moaşe şi Asistenţă medicală): Luni – Vineri 8.00 – 15.00 În perioadele de vacanţă programul se desfăşoară într-o singură tură. FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ Calea Plevnei, nr. 19, etaj II * Sala de lectură: Luni – Vineri 8.00 – 15.00 FACULTATEA DE FARMACIE Str. Traian Vuia, nr. 6, etaj III, Tel. 021/318.07.45/ 235 * Sala de lectură: Luni – Vineri 10.00 – 18.00 * Secţia de împrumut: Luni – Vineri 10.00 – 18.00
Program functionare
8.30-19.30
Acces
Biblioteca UMF „Carol Davila” este coordonată de către Prorectorul cu probleme de Cercetare Ştiinţifică, subordonată Consiliului de Administraţie al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti şi Senatului Universitar, şi este finanţată din bugetul universităţii. Biblioteca UMF ”Carol Davila” asigură pentru utilizatorii săi servicii de lectură şi informare documentară prin: – Acces la publicaţii în sala de lectură; Săli de lectură: 4 Nr. locuri: 332 – Împrumut de publicaţii pe termen lung; – Acces personalizat la baze de date şi resurse electronice; – Bibliotecă digitală: ezproxy.umf.ro – Împrumut interbibliotecar – Informaţii bibliografice tradiţionale şi electronice; – Sesiuni de instruire şi formare în utilizarea instrumentelor de informare medicale; – Site-ul bibliotecii biblioteca.umfcd.ro; – Referinţe on-line “Întreabă biblioteca” la adresa biblioteca@umfcd.ro – Servicii de scanare Total calculatoare: 33 din care conectate la internet: 33 Principalele activităţi sunt: Completarea continuă a fondului de documente prin achiziţia lucrărilor ştiinţifice pe profilul specializărilor din universitate şi a domeniului de interes ştiinţific general; Evidenţa centralizată a colecţiilo rpentru toate filialele; Organizarea fondului de documente şi depozitarea lor în conformitate cu principiile de ordonare şi dispoziţiile legale de păstrare în siguranţă; Comunicarea documentelor (împrumut de publicaţii, la domiciliu şi la sala de lectură); Prelucrarea informaţiei ştiinţifice prin intermediul instrumentelor infodocumentare specifice: cataloage, bibliografii, etc. Informarea utilizatorilor prin intermediul paginii web a bibliotecii; Promovarea resurselor electronice si a modalitatilor de accesarea acestora. – Biblioteca este accesibilizată pentru persoane cu dizabilități locomotorii. – Total nr. de utilizatori înscriși: 17.771 – Total personal: 33, din care: – personal de specialitate cu normă întreagă: 31
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/BibliotecaUMF/; https://www.youtube.com/channel/UCazHPjVbpdlzEKFgs0Mgh7g/videos