Skip to content Skip to footer

Biblioteca Casei Corpului Didactic Mureş

Biblioteca Casei Corpului Didactic Mureş
Tip biblioteca
Casa Corpului Diactic
Website
www.ccdmures.ro
Cod ISIL
RO-MS-042
Director
Cristiana Chira
Persoana de contact
Anca Suciu, bibliotecar
Anul infiintarii
1990
Istoric
Biblioteca Casei Corpului Didactic Mureş, înființată în 30 ianuarie 1990, este o bibliotecă de specialitate, de drept public, fără personalitate juridică, ce îndeplineşte funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar. Prin activitatea desfăşurată, ea sprijină procesul instructiv-educativ şi satisface nevoia de informare documentară a cadrelor didactice, fiind un nucleu de inovaţie, experimentare şi difuzare a noutăţilor în domeniul educaţiei. În plus, Biblioteca C.C.D. îndeplineşte şi funcţii de coordonare şi îndrumare metodologică a bibliotecilor şcolare din reţeaua judeţeană. Fondul de publicaţii cuprinde aproximativ 23.000 volume, în principal din domeniile: educaţie, învăţământ, psihologie, sociologie, filosofie, istorie, politică, geografie, ştiinţe exacte şi aplicate, artă. Colecţiile bibliotecii se îmbogăţesc permanent cu lucrări ce tratează prioritar teme de actualitate din domeniile psihopedagogie, management educaţional, învăţământ special, sociologie etc.
Informatii colectii
Colecțiile Bibliotecii: Total documente – volume 22.070 Total documente – titluri 10.075 Total documente colecții curente din care: carte românească 20.750 carte străină 1.320
Adresa
540097, Str. Dr. Victor Babeș, nr. 11, Târgu Mureş
Judet
Mures
Telefon
0265/260.880; 0752.810.925
Fax
0265/262.574
Email
ccdmures@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Luni – joi: 8.00-16.30 Vineri: 8:00-14:00
Acces
Accesul și facilitățile bibliotecii: Împrumut interbibliotecar Servicii de fotocopiere Servicii de scanare Calculatoare (PC) pentru utilizatori – total: 1 din care conectate la Internet : 1 Utilizarea și utilizatorii bibliotecii Total utilizatori înscriși 1.540 Împrumut individual: – număr documente eliberate: 932 – domenii solicitate: metodică, psihologie, didactică, pedagogie, engleză, chimie, literatură Activități culturale desfășurate în bibliotecă: – nr. participanți: 350 Întâlnire semestrială cu bibliotecarii. Obiectiv: prezentarea ofertei CCD Mureș pentru programele de formare şi discutarea proiectelor pentru anul în curs; – ,,Biblioteca-cheia spre trecut, prezent și viitor”- cerc metodic – organizator Biblioteca CCD Mureș – „Biblioteca – locul unde copilăria se regăsește de fiecare dată”- cerc metodic – Festival concurs regional ,,CDIdei în cărți” -”Comemorare – Adrian Păunescu”- cerc metodic – 23 aprilie – Ziua Mondială a Bibliotecarului – cerc metodic – ,,Biblioteca – laborator al cunoaşterii” Cursuri de formare desfășurate în bibliotecă: – nr. participanți: 25 – Biblioteconomie – valori tradiționale și moderne – curs avizat MEN Participarea bibliotecarilor la sesiuni de comunicări științifice/ simpozioane/ conferințe: – nr. participanți: 200 – Managementul activității bibliotecarului/profesorului documentarist/responsabilului CDI – întâlnirea semestrială – Dezbatere la nivel județean – „Profesionalism, eficiență și eficacitate în formarea continuă a cadrelor didactice”, organizator: CCD Mureș -Conferinţa Naţională a Casei Corpului Didactic Mureş ”Creativitate şi inovaţie în educaţie”. Participarea bibliotecarilor la cursuri de formare: – nr. participanți: 25 – Biblioteconomie – valori tradiționale și moderne – curs avizat MEN Personalul Bibliotecii Personal – total 1 din care personal de specialitate – personal cu normă întreagă 1
Pagină Facebook/Blog