Skip to content Skip to footer

Biblioteca Casei Corpului Didactic a Judeţului Călăraşi

Biblioteca Casei Corpului Didactic a Judeţului Călăraşi
Tip biblioteca
Casa Corpului Diactic
Website
http://ccdcalarasi.ro/
Cod ISIL
RO-CL-044
Director
prof. Gingașu Liliana
Persoana de contact
Ing. Dorina Ursan
Anul infiintarii
1981
Istoric
Casa Corpului Didactic Călărași nu are sediu propriu şi funcționează în incinta sediului Inspectoratului Școlar Județean Călărași, având spaţii aferente atât desfăşurării activităţilor curente ale compartimentelor, cât şi spaţiu de formare: 1 sală, cu dotări corespunzătoare: mobilier nou, table smart, videoproiectoare, conexiune internet, calculatoare, suporturi flipchart, copiatoare, scannere şi laptopuri, reuşind să fie un centru modern. Biblioteca beneficiază de două încăperi spațioase ce funcționează atât ca sală de împrumut/studiu, cât și ca depozit. Biblioteca este un sprijin util pentru cadrele didactice în activitatea lor, de informare și documentare.
Informatii colectii
Total documente: 17.542 u.b.-uri -cărţi de pedagogie, psihologie, ştiinţele educaţiei, metodici şi didactici de predare, cărţi de specialitate din bibliografia examenelor pentru definitivare în învăţământ, grade didactice, titularizare şi altele. Alte publicaţii: – peste 200 de CD-uri cuprinzând soft-uri educaţionale pentru majoritatea ariilor curriculare; – casete video şi audio cu lecţii de limbă şi literatură română, limbi străine, literatură universală, matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, arte şi altele.
Adresa
910014, Str. Sloboziei, nr. 28, Călărași
Judet
Calarasi
Telefon
0242/312.793
Fax
0242/312.793
Email
ccd_calarasi@yahoo.com
Filiale
Program functionare
Luni – joi: 8.00 – 16.30 Vineri: 8.00 – 14.00
Acces
Servicii Sală de lectură Nr. de locuri: 20 Împrumut la domicliu
Pagină Facebook/Blog