Skip to content Skip to footer

Biblioteca Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

Biblioteca Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
Tip biblioteca
Biblioteci Universitare
Website
www.academiadepolitie.ro
Cod ISIL
Director
prof. univ. dr. Natalia-Veronica Stoica – Rector
Persoana de contact
Iulia Cheșcă – Decan Facultatea de Arhivistică – iulia.chesca@yahoo.com
Anul infiintarii
Istoric
Biblioteca este destinată să asigure baza documentară necesară proceselor de învăţământ şi cercetare şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de funcţionare al Bibliotecii. Este o bibliotecă specializată pe profilul Facultăţii de Poliţie, iar politica de achiziţii se conturează pe profil enciclopedic. Obiectivul principal al activităţii bibliotecii este îmbogăţirea permanentă a resurselor informaţionale pentru a răspunde optim intereselor de studiu ale beneficiarilor bibliotecii. Dezvoltarea colecţiilor a fost posibilă prin: • achiziţii curente de documente editate în ţară şi în străinătate (au fost contractate anual, abonamente la periodice reprezentative româneşti şi străine); • donaţii de la diverse instituţii şi cadre universitare; • transfer de cărţi şi periodice de la alte biblioteci universitare. Diversificarea mijloacelor de informare şi comunicare a determinat achiziţionarea unei mari varietăţi de albume, hărţi, C.D.-uri. Biblioteca conţine peste 137000 volume de specialitate şi juridice, peste 6000 exemplare de reviste de specialitate, pe suport clasic, în limba română şi limbi străine, 2454 cursuri şi monografii. Prin fondul de carte şi publicaţii, biblioteca asigură integral nevoile de documentare pentru toate tipurile de discipline de studiu universitar şi de master, precum şi pentru elaborarea de referate, lucrări de licenţă sau de disertaţie, proiecte de cercetare şi teze de doctorat. Bibliografia disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ este acoperită de publicaţiile aflate în colecţiile proprii. Toate documentele sunt depozitate în spaţii adecvate pentru păstrarea şi conservarea lor şi sunt organizate ştiinţific pe colecţii şi pe formate, ceea ce permite regăsirea lor întrun timp foarte scurt. Biblioteca este încadrată cu personal de specialitate, având studii superioare sau medii de profil. Serviciile sociale oferite studenţilor sunt asigurate gratuit la standarde europene şi constau în 1400 locuri de cazare şi 4 săli de mese care asigură servicii pentru toţi studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ curs de zi. Studenţii beneficiază în cadrul academiei de asistenţă medicală gratuită şi de asistenţă religioasă. Spaţiile de cazare a studenţilor din Facultatea de Poliţie sunt moderne şi pot asigura cazarea a 1400 de studenţi. Baza materială a Facultăţii de Pompieri corespunde standardelor în vederea desfăşurării unui învăţământ de calitate: – Facultatea dispune de laboratoare proprii sau închiriate cu dotarea corespunzătoare; – prin protocoalele încheiate cu Centrul Naţional de Securitate la Incendiu şi Protecţie civilă şi Facultatea de Instalaţii din U.T.C.B., studenţii Facultăţii de Pompieri beneficiază de laboratoarele acestor instituţii; – biblioteca este dotată cu sală de lectură care asigură 22 locuri de studiu; – cele două amfiteatre destinate susţinerii cursurilor au suprafeţe de 80 m2 respectiv 62 m2; – sălile destinate desfăşurării seminariilor însumează 341 m2; – există două săli de lectură la bibliotecă de 15,29 m2, respectiv 16,17 m2; – laboratorul de informatică are o suprafaţă este de 43 m2 şi dispune de 14 sisteme de calcul; – laboratorul de chimie are o suprafaţă de 56,75 m2; Pentru laboratoarele aflate în exteriorul clădirii, suprafeţele sunt superioare normei stabilite prin metodologie. Facultatea de Arhivistică dispune pentru activităţile de învăţământ de următoarele spaţii: • o sală de festivităţi (92,50 mp.); • 7 săli de pentru activităţi de curs şi seminar (300 mp): • un cabinet de arhivistică (61,30 mp.); • un laborator de informatică (cu acces gratuit la reţeaua de Internet, 59,77 mp.); • o sală pentru internet – studenţi ( 21,50 mp.); • Bibliotecă de specialitate cu acces gratuit, care dispune de: – sală de studiu (20,30 mp.) – 3 depozite de carte ( 140 mp.); • un cabinet medical; Pentru activităţi sociale şi sportive, Facultatea de Arhivistică dispune de un teren de sport, modern amenajat; Serviciile sociale oferite studenţilor sunt asigurate gratuit la standarde europene. Facultatea dispune de cămin, modernizat în anul 2008, cu o capacitate de cazare de 78 locuri, cu dotările aferente şi instalaţiile sanitare necesare în suprafaţă de peste 450 metri pătraţi. Dormitoarele, cu 4-6 paturi, sunt moderne, curate şi igienice. Facultatea dispune de o Cantină studenţească cu o sală de mese care asigură servicii pentru toţi studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ curs de zi. Cantina Facultăţii are o capacitate de 100 de locuri pentru servirea mesei şi dispune de bucătărie, spaţii frigorifice şi depozite proprii. În anul 2008 a fost dat în folosinţă, la Departamentul studii de masterat, doctorat şi pregătire psihopedagogică, un amfiteatru de 186 de locuri, cu o suprafaţă de 203 mp, echipată conform ultimelor standarde (videoproiector, sistem audio etc.).
Informatii colectii
Carte românească : 110000 u.b. Carte străină : 15000 u.b. Periodice româneşti : 54000 u.b. Periodice străine : 4700 u.b. Colecţii audio video : 120 u.b.
Adresa
014031, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, Sector 1, Bucureşti
Judet
Bucuresti
Telefon
021/3175523
Fax
021/3175517
Email
secretar@academiadepolitie.ro
Filiale
Facultatea de Poliţie Adresă: Aleea Privighetorilor nr. 1-3, Sector 1, Bucureşti Telefon: 021/3175523 Fax: 021/3175517 E-mail: secretar@academiadepolitie.ro Pagina Web: www.academiadepolitie.ro Facultatea de Pompieri Adresă: Şos. Morarilor Telefon: 021/2555668 Fax: 021/2555663 E-mail: secretar@academiadepolitie.ro Pagina Web: www.academiadepolitie.ro Facultatea de Arhivistică Adresă: Bdul. Iuliu Maniu Telefon: 021/4341319 Fax: 021/7697183 E-mail: secretar@academiadepolitie.ro Pagina Web: www.academiadepolitie.ro
Program functionare
Acces
Pagină Facebook/Blog