Skip to content Skip to footer

Biblioteca Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima”, Cluj

Biblioteca Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima”, Cluj
Tip biblioteca
Biblioteci Universitare
Website
http://amgd.ro
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Anul infiintarii
Istoric
Biblioteca Academiei de Muzică „Gh. Dima” (AMGD) din Cluj-Napoca este un departament didactic-auxiliar implicat direct în activităţile de formare, perfecţionare şi documentare a utilizatorilor.
Informatii colectii
Total documnete: 147.000 u.b.-uri: – partituri şi cărţi (în nr. de peste 65.000 de titluri), – catalogate în sistem tradițional și informatizat, pe sectoare specifice, conform unei scheme proprii. Fondul de partituri (în nr. de peste 36.000 de titluri) cuprinde lucrări pentru orchestră, instrumente solo, formaţii de muzică de cameră, vocale, corale, vocal‑simfonice, atât reducţii sau partituri generale, cât şi materiale de orchestră. Alături de lucrările din repertoriul internaţional şi colecţiile de opere complete, o foarte bună reprezentare o au partiturile de muzică românească. Fondul de cărţi (29.000 de titluri) constituit din materiale uzuale şi documentare, cuprinde lucrări apreciate, dicţionare, lexicoane, biografii, analize muzicale, culegeri de folclor, studii critice, sinteze, tratate vechi de muzicologie şi compoziţie. Tot aici, sunt incluse tezele de doctorat şi comunicările ştiinţifice, cursurile cadrelor didactice ale Academiei şi lucrări de metodică muzicală sau pedagogia şi psihologia muzicii. Concepută iniţial ca entitate enciclopedică, biblioteca AMGD este dotată cu volume de beletristică, albume de artă, studii de estetică generală, filozofie, psihologie, pedagogie. Sectorul publicaţiilor periodice (7.700 de numere) cuprinde colecţii ale unor reviste importante constituite în timp (peste 220 de titluri). În plus, prin baza de date internaţionale JSTOR se asigură accesul la reviste de specialitate.
Adresa
400079, Str. Ion I. C. Brătianu, nr. 25
Judet
Cluj
Telefon
0264/591.241 int. 122
Fax
0264/593.879
Email
biblioteca@amgd.ro
Filiale
Program functionare
Acces
Centrul de împrumut oferă posibilitatea consultării colecţiilor la sala de lectură şi a împrumuturilor pe termen scurt şi lung. Softul Bibliotecii AMGD asigură stocarea bazei de date a bibliotecii pe suport electronic şi este accesibil utilizatorilor în incinta bibliotecii, facilitând obţinerea informaţiilor cu privire la materialele disponibile: didamgd.ro/biblioteca/titluri.
Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/Academia-de-Muzica-Gheorghe-Dima-170497189651677/