Skip to content Skip to footer

Aleph

Aleph
Tip biblioteca
Website
Cod ISIL
Director
Persoana de contact
Anul infiintarii
https://www.facebook.com/BCUIasi/
Istoric
Informatii colectii
Categorii de utilizatori: studenţi cadre didactice universitare absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ superior elevi din clasa terminală de liceu pensionari alte categorii de cititori cu sau fără domiciliul în Iaşi D
Adresa
Judet
Fond existent : 2 312 442 unităţi bibliografice Periodice : Almanahuri şi anuare 2 445 Reviste 32 447 Ziare 7 793 Colecţii audio video : 3219 Colecţii speciale : Colecţiile speciale tezaurizează peste 100.000 de documente: manuscrise, carte veche straină, carte veche românească, atlase, albume, hărti, stampe, piese de arhivă, partituri muzicale. Sub raportul conţinutului, biblioteca deţine tipărituri din aproape toate domeniile cunoaşterii şi creaţiei umane care, într-o mare măsura, reflectă şi istoria acestui lăcaş de cultură. Se păstrează aici opere literare, teologice, filosofice, istorice şi juridice, lucrări de medicină, chimie, fizică, publicaţii ce au aparţinut personalităţilor politice şi culturale, domnitorilor, cărturarilor celebri ori vestitelor biblioteci ale Academiei Vasiliene, Academiei Domneşti sau Academiei Mihăilene. Valoarea documentelor este dată de vechimea, raritatea lor şi de însemnările sau ex-libris-urile de proprietate pe care le posedă. Structura diversă a colecţiilor bibliotecii reflectă preocupările intelectuale ale donatorilor. Semnalăm ca rarităţi: Lecţionarul evanghelic grecesc, sec. IX-XI, manuscris bizantin scris cu unciale greceşti pe pergament; traducerea făcută de Nicolae Costin operei lui Antonio de Guevara, Ceasornicul Domnilor, copie executată de Axinte Uricariul la 1713, cea mai veche din cele cinci manuscrise existente în ţară, prototipul fiind pierdut. Biblioteca din Iaşi este una dintre cele mai importante păstrătoare de carte veche românească: Evanghelie cu învăţătură, Braşov, 1580-81; Cazania lui Varlaam, Iaşi, 1643; Îndreptarea legii, Târgovişte, 1652; Viaţa şi petrecerea sfinţilor a lui Dosoftei, Iaşi, 1682; Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea de D. Cantemir, Iaşi, 1698. Foarte importantă este şi colecţia de carte rară străină, poveste vie a evoluţiei artei tiparului în Europa, cărţi care au fost imprimate în oficine celebre, în perioada Renaşterii sau Reformei. Zestrea artistică a fondurilor este întreţinută şi de colecţia de albume (Ciaconius, Historia utriusque belli Dacici, Roma, 1576; Gerard de Lairres, Les principes du dessein…, Amsterdam, 1746; Champollion le Jeune, Monuments de l’Egypte, Paris, 1845), materiale cartografice (Matthias Chuadus Chalcographus, Europa totius orbis terrarum…, Koln, 1596; J. Janssonius, Nouvel atlas ou Theatre du monde, Amsterdam, 1658) sau tipărituri muzicale (Les Psaumes de David, Amsterdam, 1756; J.J. Rousseau, Les consolations de miseres de ma vie, Paris,1781). În ultimii ani, colecţiile s-au imbogăţit şi cu documente de tip multimedia: discuri, casete audio, casete video, CD audio si CD-Rom, DVD, fotocopii, microfilme. Constituirea fondului de colecţii speciale, care la început se numea fondul de rarităţi, a început odată cu fondarea bibliotecii şi continuă şi astăzi BAZE DE DATE : E-books – editura SpringerLink – editura Elsevier E-Journals – Baze de date: ProQuest, SpringerLink, Elsevier, Scopus, Ebsco, Embase E-enciclopedia – Enciclopedii Sage Legis VII. CONSULTAREA DOCUMENTELOR : Săli de lectură (Sediul central) Sala „Mihail Sadoveanu” cu uzuale la sală din domeniile: filosofie, psihologie, religie, drept, economie, limbă şi literatură, informatică Sala „Nicolae Iorga” cu uzuale la sală: – Dicţionare, enciclopedii – Fondul Banca Mondială Sala „Nicolae Iorga” găzduieşte Centrul de Documentare Europeană unde pot fi consultate Publicaţiile Oficiale ale Comunităţilor Europene, cărţi şi periodice cu tematică europeană Sala „Hortensia Papadat Bengescu” Sala Profesorilor „Titu Maiorescu” cu uzuale la sală: dicţionare, istorii literare, dicţionare bilingve, dicţionare de specialitate, enciclopedii, lucrări cu caracter general Sala Colecţii Speciale „Dimitrie Cantemir” Sala multimedia „Grigore Moisil” dotată cu 60 de calculatoare, acces la catalogul online al bibliotecii, catalogul naţional RoLiNest, internet, editare de text. Împrumut Împrumut la sală: – număr maxim de împrumuturi în sediul central şi în filiale : 5 – termen de împrumut : 5 zile (două prelungiri posibile) Împrumut la domiciliu: – număr maxim de împrumuturi : 3 (pentru cadrele didactice universitare numărul maxim este 10) – termen de împrumut : 15 zile (2 prelungiri posibile) ( pentru cadrele didactice universitare termenul este de 30 zile) Împrumut interbibliotecar naţional şi internaţional: – 9 biblioteci furnizoare la nivel naţional şi 62 la nivel internaţional – primiri: 384 vol. din ţară, 392 din străinătate – expedieri: 401 vol. în ţară, 34 vol. în străinătate
Telefon
Fax
Email
Filiale
NULL
Program functionare
Acces
Pagină Facebook/Blog