Skip to content Skip to footer

030083, Str. Stavropoleos, nr. 4, sector 3, Bucuresti

030083, Str. Stavropoleos, nr. 4, sector 3, Bucuresti
Tip biblioteca
Website
Cod ISIL
Director
Biblioteca mănăstirii conţine numeroase volume de teologie, artă şi istorie, un fond de peste 10 000 volume. Achiziţiile făcute în ultimii ani reunesc un important fond de scrieri patristice, biblice, dogmatice, liturgice, istorice, pastorale, omiletice, catehetice, dictionare şi manuale de limbi clasice, dar şi studii despre artă bizantină şi icoană ortodoxă, istoria şi civilizaţia românească a secolului al XVIII-lea, cultura medievală europeană – cărţi căutate de studenţi şi cercetători în domeniu. Biblioteca conţine şi un important fond de carte veche, manuscrise şi tipărituri în limbile română, greacă şi slavonă. Sunt peste 80 de manuscrise si 400 de tipărituri, cărţi de cult sau manuscrise muzicale unele din secolul al XVII-lea sau al XVIII-lea folosite de psaltii noştri în studii comparative, pentru îndreptarea ediţiilor folosite în practica liturgică. Programul de digitizare a fondului de carte veche a bibliotecii şi de constituire a unei biblioteci virtuale se află în plină desfăşurare.
Persoana de contact
Anul infiintarii
021/313.47.47
Istoric
http://www.stavropoleos.ro
Informatii colectii
Adresa
manastireastavropoleos@gmail.com
Judet
doamna Gabriela Pătulea-Drăguţ.”
Telefon
Fax
Email
Filiale
Program functionare
Acces
Pagină Facebook/Blog