Skip to content Skip to footer

0251/418.844

0251/418.844
Tip biblioteca
Website
Bibliotecă enciclopedică Total documente – volume – 1.057.737 Total documente – titluri – 344.666 Bază de date științifice Bibliotecă digitală: http://biblio.ucv.ro/bib_web/ro/E_books1.php
Cod ISIL
Director
1. Biblioteca de Unicate – Sediul Lăpuş Adresa: Cartier Lăpuş, str. Tehnicii (lângă Căminul 10). Program cu publicul: luni-vineri 8.00-15.00 2. Biblioteca Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Electronică, a Facultăţii de Electrotehnică şi a Facultăţii de Inginerie în Electromecanică, Mediu, Informatică Industrială Adresa: Str. Tehnicii, nr. 5. Centru de împrumut la domiciliu, sediul Facultăţii de Electrotehnică, et. VII. Program cu publicul: luni-joi 8.00-16.00, vineri 8.00-14.00. Sală de lectură, sediul Facultăţii de Electrotehnică, parter. Program cu publicul: luni, joi, vineri 8.00-15.00, marţi-miercuri 11.00-19.00 Sală de lectură periodice, Facultatea de Automatică, Calculatoare, etaj 1 Program cu publicul: luni-vineri 8.00-15.00 3. Biblioteca Facultăţii de Mecanică şi a Facultăţii de Ştiinţe (Matematică-Informatică, Fizică, Chimie) Adresa: Str. Calea Bucureşti, nr. 165 Centru de împrumut la domiciliu: Program cu publicul: luni-vineri 8.00-15.00 Sala de lectură Carte Mecanică Program cu publicul: luni-vineri 8.00-15.00 Sală de lectură Periodice Program cu publicul: luni, miercuri, vineri 8.00-15.00, marţi, joi 11.00-18.00 4. Biblioteca Facultăţilor de Drept şi Ştiinţe Sociale Adresa: Str. Calea Bucureşti, nr. 107D Centru de împrumut la domiciliu, sală de lectură Program cu publicul: luni – joi 8.00-19.00, vineri 8.00-16.00, sâmbătă 9.00-13.00 5. Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor Adresa: Str. Al. I. Cuza nr. 13, clădirea centrală a Universităţii din Craiova, Et. I (Centru de împrumut la domiciliu), et. III cam. 467D (sală de lectură), aripa N-V Centru de împrumut la domiciliu, sală de lectură Program cu publicul: luni-vineri 8.00-19.00. 6. Depozitul central Periodice (unicate). Sala de lectură periodice (unicate) Adresa: Str. Al. I. Cuza nr. 13, clădirea centrală a Universităţii din Craiova, Et. II, camera 368, aripa N-V Program cu publicul: luni-vineri 8.00-15.00 7. Biblioteca Facultăţii de Litere Adresa: Str. Al. I. Cuza nr. 13, clădirea centrală a Universităţii din Craiova, parter (Centru de împrumut la domiciliu), Et. II, camera 368 (Sala de lectură), aripa N-V Centru de împrumut la domiciliu, Sala de lectură Program cu publicul: luni-vineri 8.00-19.00 8. Sala Germană de lectură – Deutscher Lesesaal – Institutul Goethe Adresa: Str. Al. I. Cuza nr. 13, clădirea centrală a Universităţii din Craiova, parter, camera 168, aripa N-V Program cu publicul: marţi, joi, vineri: 8.00-15.00, luni, miercuri: 8.00-19.00. 9. Biblioteca Facultăţii de Geografie Adresa: Str. Al. I. Cuza nr. 13, clădirea centrală a Universităţii din Craiova, parter, aripa N-V, cam. 115. Centru de împrumut la domiciliu. Program cu publicul: luni-vineri 8.00-15.00 Sala de lectură Localizare: Clădirea centrală a Universităţii din Craiova, parter, aripa N-V, camera 169. Program cu publicul: marţi, joi, vineri – 8.00-15.00; luni, miercuri – 8.00-19.00 10. Unicate Legal Carte Adresa: Str. Al. I. Cuza nr. 13, clădirea centrală a Universităţii din Craiova, parter, camera 167 şi cam. 170, aripa N-V Depozit carte şi colecţii speciale cu fond constituit conform Legii 111/1995, modificată şi republicată în Monitorul Oficial 119 din 7.02.2005. Publicaţiile se consultă numai în sălile de lectură. Program cu publicul: luni-vineri 8.00-15.00 11. Unicate Legal Periodice Adresa: Str. Al. I. Cuza nr. 13, clădirea centrală a Universităţii din Craiova, subsol, camera 062, aripa N-V Depozit publicaţii seriale cu fond constituit conform Legii 111/1995, modificată şi republicată în Monitorul Oficial 119 din 7.02.2005. Publicaţiile se consultă numai în sălile de lectură. Program cu publicul: luni-vineri 8.00-16.00 12. Biblioteca Facultăţii de Litere. Artă Teatrală Adresa: Str. Libertăţii, nr. 13. Centru de împrumut la domiciliu, sală de lectură Program cu publicul: luni-vineri 8.00-15.00 13. Biblioteca Facultăţilor de Agricultură şi Horticultură Adresa: Str. Libertăţii, nr. 13 Centru de împrumut la domiciliu (camera 4). Sală de lectură (camera nr. 5). Program cu publicul: luni-joi 8.00-19.00, vineri 8.00-15.00, sâmbătă 9.00-13.00 14. Biblioteca Facultăţii de Teologie Adresa: Str. Brestei, nr. 24 Centru de împrumut la domiciliu, sală de lectură Program cu publicul: luni-vineri 8.00-16.00 15. Biblioteca Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Adresa: Str. Brestei, nr. 156, clădirea Decanatului Centru de împrumut la domiciliu. Sală de lectură Program cu publicul: 8.00-16.00, luni-vineri. Sală de lectură Periodice Adresa: Str. Brestei, nr. 156, cămin 13 parter. Program cu publicul: luni-vineri 8.00-15.00 15. Biblioteca Centrului Universitar Drobeta-Turnu Severin Adresa: Str. Călugăreni, nr. 1. Centru de împrumut la domiciliu, sală de lectură Program cu publicul: luni-vineri: 8.00-19.00. Localizare: Str. Traian nr. 277A. Centru de împrumut la domiciliu, sală de lectură Program cu publicul: luni-vineri 8.00-16.00.
Persoana de contact
Anul infiintarii
biblioghid@yahoo.com
Istoric
Lector univ. dr. Mihai Coşoveanu
Informatii colectii
Adresa
Gabriela Bistriceanu
Judet
0251/418.844
Telefon
Fax
Servicii Împrumut interbibliotecar Referințe bibliografice Fotocopiere Scanare Sală de lectură: Nr. de locuri: 1430 Total calculatoare (PC) pentru utilizatori conectate la internet – 97 Mijloace de accesibilitate pentru dizabilități locomotorii Total personal: 67 din care: – personal de specialitate: 64 – personal cu normă întreagă: 67
Email
TinRead
Filiale
Program functionare
Acces
Pagină Facebook/Blog