Skip to content Skip to footer

Lansare apel voluntariat

Lansare apel voluntariat

Biblioteca Națională a României caută voluntari pentru un stagiu, în condițiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
Programul de voluntariat se va desfăşura  în perioada 15 mai – 31 decembrie 2023, la sediul instituţiei din Bd. Unirii  nr. 22, sector 3, București.
Prin participarea în cadrul stagiului, voluntarii vor contribui la creșterea vizibilității Bibliotecii Naționale în mediul online, la dezvoltarea culturală a Bibliotecii prin suportul oferit în organizarea de evenimente și proiecte culturale, dar și prin diferite activități profesionale și educative destinate publicului.
Pe durata participării în cadrul acestui program, Biblioteca Naţională nu va suporta cheltuielile voluntarilor cu transportul, cazarea, diurna, comunicaţiile, asigurările sociale sau medicale.
Tipul de activitate:
– Susținere în organizarea unor activități culturale, profesionale și educative – 10 posturi
Responsabilităţi:
– Participarea la atragerea unui public cât mai numeros și mai variat, prin diseminarea pe canalele social-media a anunțurilor oficiale ale evenimentelor ce vor avea loc în instituție;
– Implicare în amenajarea spaţiului în Bibliotecă, în semnalarea evenimentelor (prin afişare, informare etc.);
– Preluarea persoanelor participante la evenimente (public spectator) din zonele de acces în incinta Bibliotecii şi însoţirea acestora până la locul desfășurării evenimentului (în spațiile libere de lectură, respectiv în sălile de lectură în care se va desfăşura activitatea);
– Distribuirea altor materiale de promovare a activităţilor culturale şi profesionale ale Bibliotecii precum: flyere, broșuri, pliante, în rândul publicului etc.;
– Realizarea de fotografii şi filmări în timpul evenimentelor, precum și organizarea şi arhivarea acestora;
– Supraveghere în vederea bunei desfășurări a evenimentului (participare asistență tehnică sau de logistică, necesare în cazul unor întâmplări neprevăzute);
– Alte activități conjuncturale specifice în vederea organizării de evenimente culturale, profesionale și educative.
Numărul estimat de voluntari care se vor putea implica în susținerea activităților propuse va fi de 10 participanţi. Activitatea de voluntariat desfășurată nu va depăși 4 ore/săptămână. La sfârșitul perioadei de voluntariat, participanții programului vor primi certificate care să ateste numărul de ore lucrate și tipul de activitate desfășurat.
Condiţii generale de participare:
a) vârsta minimă 14 ani;
b) program flexibil;
c) stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii atribuţiilor specifice stagiului asumat, atestată prin adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie.
Abilităţi şi competenţe generale necesare:
a) abilităţi de comunicare şi relaţionare;
b) rezistență la efort fizic și intelectual;
c) disponibilitate de a lucra în echipă;
d) sociabilitate, adaptabilitate, iniţiativă;
e) bun organizator, atitudine deschisă;
f) capacitate de a transmite corect informațiile și de a face față evenimentelor neprevăzute.
Dosarele de înscriere vor conţine:
a) cerere de înscriere adresată managerului Bibliotecii Naționale a României. În cerere se va menţiona faptul că voluntarul doreşte să se implice în activităţile conjuncturale menționate mai sus, din cadrul Serviciului Marketing și organizare de evenimente;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) curriculum vitae în format european (1-2 pagini);
d) scrisoare de intenţie (maxim 1 pagină);
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate (se va prezenta în original cu ocazia interviului).
Dosarele se trimit în format electronic în perioada 03.04.2023-28.04.2023, pe adresa voluntariat@bibnat.ro
Selecţia voluntarilor se va face în baza dosarului de înscriere și a unui interviu care se va realiza în grupuri de câte 3-4 candidați.
Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina web a Bibliotecii Naţionale a României, cu respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: 021.314.24.34 – int. 1120 sau prin e-mail: voluntariat@bibnat.ro.
*****************************************************************
Căutăm voluntari care să ne ajute să organizăm activități adiacente programelor și proiectelor noastre curente și care să contribuie la îmbunătățirea imaginii Bibliotecii Naționale la nivel național şi internațional.
Pentru ce ați alege să fiți voluntari la Biblioteca Națională a României?
  • Veți înțelege ce este o bibliotecă națională;
  • Veți dobândi experiență într-o organizație complexă;
  • Veți înțelege care este drumul cărții de la editor până la cititor;
  • Veți lucra într-un mediu dinamic, stimulativ pentru dezvoltarea personală;
  • Veți cunoaște „partea nevăzutăˮ a bibliotecii, acele activități care își pun amprenta asupra dezvoltării intelectuale, asupra capacității de regăsire și de valorificare a informației.
Stagiile de voluntariat se desfășoară în conditiile generale ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
Principalul avantaj al desfășurării unei activități de voluntariat este menționat în Art. 10, alin. (2) al acestei legi: Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.
Urmăriți-ne și informați-vă despre apelurile noastre periodice pentru recrutare de voluntari.